38%
Ναι
62%
Όχι
38%
Ναι
62%
Όχι

Ιστορικά αποτελέσματα

Δείτε πώς η υποστήριξη για κάθε θέση σχετικά με «Πολιτική Διαφήμιση στα Social Media” έχει αλλάξει με την πάροδο του χρόνου για 1.8k Ελλάδα ψηφοφόρους.

Φόρτωση δεδομένων...

Φόρτωση γραφήματος... 

Ιστορική σημασία

Δείτε πώς έχει αλλάξει η σημασία της «Πολιτική Διαφήμιση στα Social Media” με την πάροδο του χρόνου για 1.8k Ελλάδα ψηφοφόρους.

Φόρτωση δεδομένων...

Φόρτωση γραφήματος... 

Άλλες δημοφιλείς απαντήσεις

Μοναδικές απαντήσεις από Ελλάδα χρήστες των οποίων οι απόψεις εκτείνονται πέρα από τις παρεχόμενες επιλογές.

 @98XQ2KSαπάντησε…1 έτος1Y

 @98SZ69Wαπάντησε…1 έτος1Y

 @96BWL9Kαπάντησε…2 ετών2Y

Πιστεύω πως πρέπει να υπάρχει μια απαγόρευση, γνωρίζοντας πως τα κοινωνικά μέσα χρησιμοποιούνται και από ηλικίες 16 ετών που επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό.

 @94ZWJC9απάντησε…2 ετών2Y

Πρέπει να υπάρχει ισότιμη πρόσβαση σε όλες τις αντιλήψεις να εκπροσωπηθούν , εφόσον δεν πρόκειται για ρατσιστικές , φασιστικές αντιλήψεις που κ βάσει συντάγματος είναι παράνομες.

 @92D32RXαπάντησε…2 ετών2Y

Οι Εταιρείες Κοινωνικών Μέσων πρέπει να έχουν το δικαίωμα να κάνουν πολιτική διαφήμιση αλλά να διαφημίζουν όλων των ειδών πολικών κομμάτων και ιδεολογιών για να υπάρχει αντικειμενικότητα στην πολιτική ενημέρωση .

Άλλες δημοφιλείς ερωτήσεις

Εξερευνήστε άλλα θέματα που είναι σημαντικά για Ελλάδα ψηφοφόρους.

English Ελληνικά