65%
Ναι
35%
Όχι
58%
Ναι
32%
Όχι
4%
Ναι, μα με περισσότερη διαφάνεια
1%
Όχι, υποστηρίζω το ελεύθερο εμπόριο αλλά δεν υποστηρίζω αυτή τη συμφωνία
3%
Ναι, αλλά περισσότερη προτεραιότητα θα έπρεπε να δοθεί στην ασφάλεια της τροφής και στην περιβαλλοντική προστασία
1%
Όχι, αλλά θα πρέπει να υιοθετήσουμε μια μονομερή πολιτική ελεύθερου εμπορίου
1%
Όχι, αυτό θα δώσει στις εταιρείες κίνητρο να βγάλουν δουλειές έξω από τη χώρα

Ιστορικά αποτελέσματα

Δείτε πώς η υποστήριξη για κάθε θέση σχετικά με «Διατλαντική Εμπορική και Επενδυτική Σύμπραξη” έχει αλλάξει με την πάροδο του χρόνου για 8.1k Ελλάδα ψηφοφόρους.

Φόρτωση δεδομένων...

Φόρτωση γραφήματος... 

Ιστορική σημασία

Δείτε πώς έχει αλλάξει η σημασία της «Διατλαντική Εμπορική και Επενδυτική Σύμπραξη” με την πάροδο του χρόνου για 8.1k Ελλάδα ψηφοφόρους.

Φόρτωση δεδομένων...

Φόρτωση γραφήματος... 

Άλλες δημοφιλείς απαντήσεις

Μοναδικές απαντήσεις από Ελλάδα χρήστες των οποίων οι απόψεις εκτείνονται πέρα από τις παρεχόμενες επιλογές.

  @8TG8HNWαπάντησε…3 χρονών3Y

Όχι, και θα πρέπει να δοθεί στην ασφάλεια της τροφής και στην περιβαλλοντική προστασία

 @8PYYTT2απάντησε…3 χρονών3Y

Ναι αλλά να γίνετε από ειδικούς και κατάλληλους ανθρώπους με σκοπό την ευημερία του λαου

Άλλες δημοφιλείς ερωτήσεις

Εξερευνήστε άλλα θέματα που είναι σημαντικά για Ελλάδα ψηφοφόρους.

English Ελληνικά