81%
Ναι
19%
Όχι
70%
Ναι
17%
Όχι
7%
Ναι, αρκεί να περάσουν τις ίδιες σωματικές δοκιμασίες με τους άνδρες
1%
Όχι, οι γυναίκες δεν είναι τόσο ικανές για μάχη όσο οι άνδρες
3%
Ναι, η απαγόρευση στις γυναίκες να υπηρετούν σε ρόλους μάχης είναι δυσμενής διάκριση
1%
Όχι, οι μάχιμοι ρόλοι θέτουν τις γυναίκες σε κατάσταση υψηλού κινδύνου για σεξουαλική επίθεση
1%
Όχι, οι άνδρες είναι πιο πιθανό να διακινδυνεύσουν την επιτυχία μιας αποστολής, προκειμένου να προστατεύσουν μια γυναίκα

Ιστορικά αποτελέσματα

Δείτε πώς η υποστήριξη για κάθε θέση σχετικά με «Γυναίκες στη μάχη” έχει αλλάξει με την πάροδο του χρόνου για 11.3k Ελλάδα ψηφοφόρους.

Φόρτωση δεδομένων...

Φόρτωση γραφήματος... 

Ιστορική σημασία

Δείτε πώς έχει αλλάξει η σημασία της «Γυναίκες στη μάχη” με την πάροδο του χρόνου για 11.3k Ελλάδα ψηφοφόρους.

Φόρτωση δεδομένων...

Φόρτωση γραφήματος... 

Άλλες δημοφιλείς απαντήσεις

Μοναδικές απαντήσεις από Ελλάδα χρήστες των οποίων οι απόψεις εκτείνονται πέρα από τις παρεχόμενες επιλογές.

 @9BYSNZFαπάντησε…11mos11MO

Ναι, αλλά να υπάρχει μέριμνα για εξασφάλιση του αναπαραγωγικού δυναμικού της χώρας (να γίνεται επιλογή του ποσοστού των ανδρών και των γυναικών που μπορούν να πολεμήσουν).

 @9BWCT9Cαπάντησε…12μ12MO

 @9BPRSQSαπάντησε…12μ12MO

Ναι αρκεί να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης σεξουαλικης επίθεσης κατά των γυναικών

Άλλες δημοφιλείς ερωτήσεις

Εξερευνήστε άλλα θέματα που είναι σημαντικά για Ελλάδα ψηφοφόρους.

English Ελληνικά