29%
Ναι
71%
Όχι
29%
Ναι
59%
Όχι
12%
Όχι, νομίζω ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να απαιτούν εμβολιασμό αλλά όχι με κυβερνητική εντολή

Ιστορικά αποτελέσματα

Δείτε πώς η υποστήριξη για κάθε θέση σχετικά με «Δελτίο υγείας για την απασχόληση COVID” έχει αλλάξει με την πάροδο του χρόνου για 1.5k Ελλάδα ψηφοφόρους.

Φόρτωση δεδομένων...

Φόρτωση γραφήματος... 

Ιστορική σημασία

Δείτε πώς έχει αλλάξει η σημασία της «Δελτίο υγείας για την απασχόληση COVID” με την πάροδο του χρόνου για 1.5k Ελλάδα ψηφοφόρους.

Φόρτωση δεδομένων...

Φόρτωση γραφήματος... 

Άλλες δημοφιλείς απαντήσεις

Μοναδικές απαντήσεις από Ελλάδα χρήστες των οποίων οι απόψεις εκτείνονται πέρα από τις παρεχόμενες επιλογές.

 @9CC2MBMαπάντησε…11mos11MO

Οχι, ο εμβολιασμός είναι στην προσωπική κρίση του ατόμου ενώ παράλληλα με κυβερνητική εντολή θα πρέπει να απαγορεύεται στις επιχειρήσεις να απαιτούν εμβολιασμό

 @9C4JNS3απάντησε…11mos11MO

Όχι, πρέπει να δημιουργηθεί αποτελεσματική καμπάνια ενημέρωσης για τον εμβολιασμό και καταπολέμηση της παραπληροφόρησης.

 @9C43X8Kαπάντησε…11mos11MO

Όχι, πρέπει να υπάρχει αποτελεσματική καμπάνια πληροφόρησης για τον εμβολιασμό και καταπολέμηση της παραπληροφόρησης

Άλλες δημοφιλείς ερωτήσεις

Εξερευνήστε άλλα θέματα που είναι σημαντικά για Ελλάδα ψηφοφόρους.

English Ελληνικά