46%
Ναι
54%
Όχι
39%
Ναι
41%
Όχι
7%
Ναι, η κυβέρνηση πρέπει να λάβει κεφάλαια για κάθε οικονομική ενίσχυση που παρέχουν σε εταιρείες
10%
Όχι, η κυβέρνηση δεν πρέπει ποτέ να κατέχει μετοχές ιδιωτικών εταιρειών
3%
Όχι, αυτό παρακωλύει την τεχνολογική πρόοδο εξαιτίας του πνίγματος του ανταγωνισμού

Ιστορικά αποτελέσματα

Δείτε πώς η υποστήριξη για κάθε θέση σχετικά με «Κρατική ιδιοκτησία” έχει αλλάξει με την πάροδο του χρόνου για 811 Ελλάδα ψηφοφόρους.

Φόρτωση δεδομένων...

Φόρτωση γραφήματος... 

Ιστορική σημασία

Δείτε πώς έχει αλλάξει η σημασία της «Κρατική ιδιοκτησία” με την πάροδο του χρόνου για 811 Ελλάδα ψηφοφόρους.

Φόρτωση δεδομένων...

Φόρτωση γραφήματος... 

Άλλες δημοφιλείς απαντήσεις

Μοναδικές απαντήσεις από Ελλάδα χρήστες των οποίων οι απόψεις εκτείνονται πέρα από τις παρεχόμενες επιλογές.

Άλλες δημοφιλείς ερωτήσεις

Εξερευνήστε άλλα θέματα που είναι σημαντικά για Ελλάδα ψηφοφόρους.

English Ελληνικά