Δοκιμάστε το πολιτικό κουίζ

99 Απαντήσεις

 @ISIDEWITHερωτηθείς…7mos7MO

Όταν εξετάζετε τον δικό σας τρόπο ζωής, με ποιους τρόπους συμβάλλετε ή αμφισβητείτε τον καταναλωτισμό;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…7mos7MO

Πώς πιστεύετε ότι η κατανομή του πλούτου επηρεάζει την κοινωνική συνοχή και την αίσθηση της κοινότητας;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…7mos7MO

Τι ρόλο πιστεύετε ότι παίζει η καινοτομία στην επίλυση κοινωνικών ζητημάτων στο πλαίσιο του καπιταλισμού;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…7mos7MO

Θεωρείτε την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση προνόμιο ή δικαίωμα σε ένα καπιταλιστικό σύστημα;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…7mos7MO

Με ποιους τρόπους πιστεύετε ότι τα social media επηρεάζουν την αντίληψή μας για την επιτυχία σε μια καπιταλιστική κοινωνία;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…7mos7MO

Πώς αντιλαμβάνεστε τον αντίκτυπο των καταναλωτικών τάσεων στον δικό σας τρόπο ζωής και στις συνήθειες δαπανών σας;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…7mos7MO

Ποια είναι η άποψή σας για την εθελοντική εργασία ή την μη αμειβόμενη πρακτική άσκηση σε μια οικονομία με γνώμονα το κέρδος;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…7mos7MO

Όταν σκέφτεστε τις μελλοντικές σας προοπτικές εργασίας, πόσο επηρεάζει η δυνατότητα να κερδίζετε τις επαγγελματικές σας επιλογές;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…7mos7MO

Πώς βλέπετε την ισορροπία μεταξύ της επιδίωξης των παθών σας και της ανάγκης να κερδίσετε τα προς το ζην στη σημερινή οικονομία;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Πώς σας προετοιμάζει η τρέχουσα εκπαιδευτική σας πορεία για μια καπιταλιστική οικονομία και νιώθετε ότι είστε έτοιμοι να την πλοηγηθείτε;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Σκεφτείτε πώς τα μέσα ενημέρωσης και η διαφήμιση επηρεάζουν τις αποφάσεις αγοράς σας και τι υποδηλώνει αυτό για την καταναλωτική κουλτούρα στον καπιταλισμό.

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Υπήρξε περίπτωση που αισθανθήκατε υποχρεωμένος να αγοράσετε κάτι λόγω των κοινωνικών πιέσεων και πώς το βλέπετε αυτό ως αποτέλεσμα του καπιταλισμού;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Όταν οραματίζεστε μια δίκαιη κοινωνία, τι ρόλο παίζουν οι εταιρείες και τα πλούσια άτομα στην υποστήριξη της κοινοτικής ευημερίας;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Πώς συμβιβάζετε την επιθυμία για προσιτά αγαθά με την ανάγκη για δίκαιες εργασιακές πρακτικές και μισθούς σε μια καπιταλιστική οικονομία;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Πώς οι μάρκες και τα προϊόντα που χρησιμοποιείτε αντικατοπτρίζουν την ταυτότητά σας και τι ρόλο παίζει ο καπιταλισμός στη διαμόρφωση αυτής της ταυτότητας;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Πιστεύετε ότι το να έχετε περισσότερες επιλογές ως καταναλωτής σας δίνει πραγματικά περισσότερο έλεγχο στη ζωή σας;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Πώς έχει απήχηση σε εσάς η έννοια της «ψηφοφορίας με το δολάριο σας» όσον αφορά τη δύναμή σας ως καταναλωτής σε μια καπιταλιστική κοινωνία;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Έχετε συναντήσει ποτέ μια κατάσταση όπου αισθάνεστε ότι το οικονομικό κέρδος είχε προτεραιότητα έναντι των ηθικών κριτηρίων και τι σας δίδαξε αυτό για τον καπιταλισμό;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Σκεφτείτε μια στιγμή που έπρεπε να πάρετε μια δύσκολη απόφαση αγοράς. πώς πιστεύετε ότι επηρέασε την επιλογή σας η ανταγωνιστική φύση του καπιταλισμού;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Πώς διαμορφώνει η προσωπική σας εμπειρία με το κυνήγι εργασίας ή την απασχόληση την άποψή σας για την αποτελεσματικότητα του καπιταλισμού στην παροχή ευκαιριών;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Λαμβάνοντας υπόψη τις προσωπικές σας αξίες, θα λέγατε ότι ο καπιταλισμός ευθυγραμμίζεται με αυτές ή συγκρούεται μαζί τους και γιατί;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Αισθάνεστε ότι ο πλούτος που δημιουργεί ο καπιταλισμός ωφελεί την κοινωνία στο σύνολό της ή μόνο λίγους εκλεκτούς;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Μπορεί ο καπιταλισμός να προσφέρει πραγματικά ελευθερία επιλογής στους καταναλωτές ή καταλήγει να δημιουργεί ψευδαισθήσεις επιλογής με τις μεγάλες εταιρείες να κυριαρχούν στις αγορές;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Πιστεύετε ότι η ώθηση για κέρδη στον καπιταλισμό μπορεί να συνυπάρχει με ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές ή είναι εγγενώς σε αντίθεση;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Αν είχατε τη δύναμη, θα κάνατε αλλαγές στο σημερινό καπιταλιστικό σύστημα και ποιες θα ήταν αυτές;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Πιστεύετε ότι ο καπιταλισμός ενθαρρύνει την υπερκατανάλωση, και αν ναι, πώς σας κάνει να νιώθετε για τον αντίκτυπό του στον πλανήτη μας;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Κατά τη γνώμη σας, ο καπιταλισμός ευνοεί την καινοτομία ή επιβραβεύει πρωτίστως αυτούς που έχουν ήδη πλούτο και δύναμη;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Πώς θα ορίζατε την επιτυχία σε ένα καπιταλιστικό σύστημα και πιστεύετε ότι όλοι έχουν ίσες ευκαιρίες να την επιτύχουν;

English Ελληνικά