Δοκιμάστε το πολιτικό κουίζ

188 Απαντήσεις

 @ISIDEWITHερωτηθείς…7mos7MO

Πώς θα βοηθούσατε έναν φίλο που έχει ανάγκη αν δεν υπήρχαν δίχτυα κοινωνικής ασφάλισης;

 @9HT62XDσχολιάστηκε…7mos7MO

Λογικά θα του δάνειζαν κάποια χρήματα αν ήμουν σε καλή οικονομική κατάσταση αλλιώς θα έψαχνα άλλους τροπους

 @ISIDEWITHερωτηθείς…4mos4MO

Πώς θα μπορούσαν να συνυπάρχουν οι έννοιες της αυτοδυναμίας και της συνεργασίας στο όραμά σας για ένα ιδανικό εκπαιδευτικό σύστημα;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…4mos4MO

Ποια είναι τα πιθανά οφέλη και οι κίνδυνοι ενός νομισματικού συστήματος χωρίς ρύθμιση της κεντρικής τράπεζας;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…4mos4MO

Πώς πιστεύετε ότι οι άνθρωποι θα διαχειρίζονταν τη διατήρηση ιστορικών τοποθεσιών ή φυσικών θαυμάτων χωρίς κυβερνητική παρέμβαση;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…4mos4MO

Ποια προσωπική πρωτοβουλία θα αναλάμβανες αν σου εξασφαλιζόταν απεριόριστη ελευθερία στην επιλογή της επαγγελματικής σου πορείας;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…4mos4MO

Με ποιους τρόπους θα άλλαζε η προσέγγισή σας στη φιλανθρωπία και τη φιλανθρωπία αν δεν υπήρχαν κυβερνητικά προγράμματα πρόνοιας;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…4mos4MO

Πώς θα λειτουργούσαν τα συστήματα απόκρισης έκτακτης ανάγκης σε μια κοινότητα που βασίζεται αποκλειστικά σε εθελοντικές υπηρεσίες;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…4mos4MO

Ποιες μοναδικές λύσεις στις περιβαλλοντικές προκλήσεις μπορεί να προκύψουν σε μια κοινωνία που εκτιμά την προσωπική πρωτοβουλία έναντι της ρύθμισης;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…4mos4MO

Πώς μπορεί να αλλάξει μια τυπική μέρα στο σχολείο σας αν δεν υπήρχαν υποχρεωτικά μαθήματα και η μάθηση βασιζόταν αποκλειστικά στο ενδιαφέρον;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…4mos4MO

Πώς θα διασφαλίζατε τη δίκαιη πρόσβαση στην εκπαίδευση σε ένα σύστημα που καθοδηγείται αποκλειστικά από προσωπική επιλογή και ιδιωτική χρηματοδότηση;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…4mos4MO

Φανταστείτε ένα σενάριο όπου θα μπορούσατε να επιλέξετε ελεύθερα τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης χωρίς ασφαλιστικούς περιορισμούς. πώς θα φαινόταν αυτό;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…4mos4MO

Ποια ηθικά διλήμματα θα μπορούσαν να προκύψουν σε μια κοινωνία που δίνει προτεραιότητα στην απόλυτη προσωπική αυτονομία;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…4mos4MO

Πώς θα μπορούσε να αλλάξει η αίσθηση της κοινότητας εάν όλα τα κοινωνικά προγράμματα λειτουργούσαν ιδιωτικά και εθελοντικά;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…5mos5MO

Εάν μπορούσατε να δημιουργήσετε οποιοδήποτε είδος επιχείρησης χωρίς να χρειάζεστε άδειες ή να ακολουθήσετε κανονισμούς, ποιο θα ήταν αυτό και γιατί;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…5mos5MO

Χωρίς κανένα κυβερνητικό πρότυπο ασφάλειας, πώς θα αξιολογούσατε την ασφάλεια των προϊόντων που αγοράζετε;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…5mos5MO

Ποια θα ήταν η στρατηγική σας για τη διατήρηση της δημόσιας τάξης σε μια γειτονιά χωρίς αστυνομική παρουσία;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…5mos5MO

Σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που βασίζεται αποκλειστικά στην επιλογή, ποια μαθήματα πιστεύετε ότι θα ήταν τα πιο δημοφιλή και γιατί;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…5mos5MO

Πώς θα ήταν μια αγορά εργασίας χωρίς εργατική νομοθεσία και πώς θα επηρέαζε τις επαγγελματικές σας φιλοδοξίες;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…5mos5MO

Εάν νομιμοποιούνταν όλα τα ναρκωτικά, πώς πιστεύετε ότι θα άλλαζε την κοινωνία και την προσέγγιση για την υγεία και την ασφάλεια;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…5mos5MO

Πώς θα επηρεάσει μια μείωση στις κρατικές υπηρεσίες τα σχέδιά σας για το μέλλον, όπως οι επιλογές κολεγίου ή καριέρας;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…5mos5MO

Χωρίς εφαρμοστέους νόμους, πώς πιστεύετε ότι οι άνθρωποι θα επιλύουν διαφορές σε καθημερινές καταστάσεις όπως τα τροχαία ατυχήματα;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…5mos5MO

Ποιος είναι ένας κανόνας στο σχολείο ή στην κοινότητά σας που θα καταργούσατε για να αυξήσετε την προσωπική ελευθερία;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…5mos5MO

Πώς θα συνεισφέρατε προσωπικά στην ευημερία των άλλων σε έναν κόσμο χωρίς κράτος πρόνοιας;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…5mos5MO

Πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να διατηρήσουμε ένα καθαρό περιβάλλον χωρίς κανονισμούς, με βάση μόνο την προσωπική ευθύνη;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…5mos5MO

Πώς μπορεί να επηρεάσει η απόλυτη ελευθερία του λόγου τις συνομιλίες που κάνουμε στα σχολεία μας και στο διαδίκτυο;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…5mos5MO

Εάν μια ενέργεια ενός ατόμου δεν βλάπτει ένα άλλο, θα πρέπει να επιτρέπεται, ανεξάρτητα από το τι είναι;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…6mos6MO

Ποιες οικονομικές ελευθερίες είναι πιο σημαντικές για εσάς και πώς θα διαμόρφωναν την προσέγγισή σας στην αποταμίευση και τις επενδύσεις;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…6mos6MO

Πώς θα άλλαζαν οι ευθύνες της ανατροφής των παιδιών σε μια κοινωνία που δίνει έμφαση στην ατομική ελευθερία για όλες τις ηλικίες;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…6mos6MO

Ποια θα ήταν η στρατηγική σας για να διασφαλίσετε την ευημερία του περιβάλλοντος σε μια κοινωνία που περιορίζει την κρατική παρέμβαση;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…6mos6MO

Ποιες προσωπικές αλλαγές θα κάνατε αν δεν υπήρχαν υποχρεωτικοί νόμοι περί ανακύκλωσης ή διατήρησης;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…6mos6MO

Θα σας άρεσε μια κοινωνία που βασίζεται στην αρχή της μη επιθετικότητας και ποια μπορεί να είναι η μεγαλύτερη πρόκληση;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…6mos6MO

Σε μια κοινότητα χωρίς αστυνομική δύναμη, πώς θα οραματιζόσασταν τη διατήρηση της ασφάλειας και της τάξης;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…6mos6MO

Πιστεύετε ότι η ευτυχία συνδέεται πιο στενά με την προσωπική ελευθερία ή την κοινωνική ευθύνη και γιατί;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…6mos6MO

Τι αντίκτυπο μπορεί να έχει ένα πλήρως ιδιωτικοποιημένο οδικό σύστημα στις μετακινήσεις ή τις ταξιδιωτικές σας συνήθειες;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…6mos6MO

Εάν δεν υπήρχε κρατική υγειονομική περίθαλψη, ποια εναλλακτικά συστήματα πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να προκύψουν;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…6mos6MO

Περιγράψτε πώς θα προσεγγίζατε την επίλυση συγκρούσεων σε μια κοινωνία που εκτιμά τον μη καταναγκασμό και τις εθελοντικές λύσεις.

 @ISIDEWITHερωτηθείς…6mos6MO

Πιστεύετε ότι μια κοινωνία που δίνει έμφαση στον ατομικισμό θα μπορούσε να αντιμετωπίσει με επιτυχία συλλογικές προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…6mos6MO

Πώς θα μπορούσαν να επηρεαστούν οι επιλογές σας σχετικά με την εργασία ή την καριέρα αν δεν υπήρχαν νόμοι για τον κατώτατο μισθό;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…6mos6MO

Φανταστείτε ένα σχολικό περιβάλλον με απόλυτη ελευθερία. πώς θα διέφεραν οι μαθησιακές εμπειρίες και τα αποτελέσματα των μαθητών;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…7mos7MO

Περιγράψτε πώς θα βασίζεστε σε άλλους σε μια κοινότητα όπου δεν υπάρχει νόμος για συμβάσεις που επιβάλλεται από την κυβέρνηση.

 @ISIDEWITHερωτηθείς…7mos7MO

Πώς θα προτείνατε να χειριστούμε την εκπαίδευση αν δεν υπήρχαν κρατικά σχολεία;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…7mos7MO

Ποιο μέρος της καθημερινότητάς σας θα άλλαζε περισσότερο αν δεν υπήρχαν οι κοινωνικές προσδοκίες;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…7mos7MO

Πώς πιστεύετε ότι μια κοινότητα χωρίς υποχρεωτική υγειονομική περίθαλψη θα χειριζόταν μια πανδημία;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…7mos7MO

Θα προτιμούσατε έναν κόσμο όπου θα μπορούσατε να ταξιδέψετε οπουδήποτε χωρίς διαβατήρια ή βίζα;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…7mos7MO

Πώς επηρεάζει η προσωπική σας πίστη στην ελευθερία την προσέγγισή σας σε παγκόσμια ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…7mos7MO

Πώς θα άλλαζε η αφαίρεση των σημάτων κυκλοφορίας στον τρόπο που μετακινείστε και θα αισθανόσασταν ασφαλείς;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…7mos7MO

Πώς θα κρατούσατε τη γειτονιά σας καθαρή αν δεν υπήρχαν δημόσιες υπηρεσίες;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…7mos7MO

Πώς θα άλλαζαν οι κοινωνικές σας αλληλεπιδράσεις αν δεν υπήρχαν κανόνες που να τις διέπουν;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…7mos7MO

Πώς μπορεί μια «φορολογική αργία» να επηρεάσει τα προσωπικά σας οικονομικά και τις επιλογές σας;

English Ελληνικά