Δοκιμάστε το πολιτικό κουίζ

172 Απαντήσεις

 @ISIDEWITHερωτηθείς…4mos4MO

Θα άλλαζε το ιδεώδες της «επιτυχίας» για εσάς εάν τα χρήματα κατανεμήθηκαν ισότιμα και πώς;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…4mos4MO

Σε έναν κόσμο όπου η αξία σας δεν είναι συνδεδεμένη με τον μισθό σας, πώς θα βρίσκατε το σκοπό;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…4mos4MO

Πώς θα εκφράσατε τη δημιουργικότητά σας αν δεν οδηγούσε σε οικονομικά οφέλη;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…4mos4MO

Εάν η εγγύηση της οικονομικής ασφάλειας ήταν καθολική, πώς θα μπορούσε αυτό να διαμορφώσει τις σχέσεις σας με τους άλλους;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…4mos4MO

Πώς μπορεί να διαφέρουν τα κίνητρά σας εάν η δουλειά σας ωφελούσε το κοινωνικό σύνολο παρά τον εαυτό σας;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…4mos4MO

Με ποιους τρόπους πιστεύετε ότι η κοινότητά σας θα μπορούσε να βελτιωθεί εάν ο πλούτος κατανεμηθεί ισότιμα;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…4mos4MO

Πώς θα άλλαζαν οι στόχοι σας για το μέλλον αν το εισόδημα δεν ήταν ένας παράγοντας;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…4mos4MO

Πώς θα άλλαζαν τα χόμπι και οι εξωσχολικές δραστηριότητες αν δεν ήταν μονοπάτια προς τον πλούτο;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…4mos4MO

Πώς μπορεί να εξελιχθεί η ιδέα της πολυτέλειας σε μια κοινωνία με ομοιόμορφη κατανομή του πλούτου;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…4mos4MO

Ποιες επιδιώξεις θα μπορούσαν να γίνουν πιο διαδεδομένες εάν μετριάζονταν οι οικονομικοί κίνδυνοι;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…4mos4MO

Πώς θα εξελίσσονταν οι σχέσεις όταν όλοι βρίσκονται σε ίσους οικονομικούς όρους ανταγωνισμού;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…4mos4MO

Θα άλλαζαν οι φιλοδοξίες σας για ταξίδια ή περιπέτεια αν η οικονομική κατάσταση δεν αποτελούσε εμπόδιο;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…4mos4MO

Πώς θα εξελισσόταν η δημιουργική έκφραση σε έναν κόσμο λιγότερο οδηγημένο από την εμπορική επιτυχία;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…4mos4MO

Θα προσπαθούσατε να πετύχετε υψηλές επιδόσεις εάν η ανταμοιβή ήταν ίση για όλους τους τύπους εργασίας;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…4mos4MO

Πώς θα διαμόρφωνε η ίση κατανομή του πλούτου τον ορισμό της επιτυχίας;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…4mos4MO

Εάν όλοι είχαν παρόμοια μέσα, πώς θα μπορούσε αυτό να επηρεάσει τους δικούς σας στόχους και φιλοδοξίες;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…4mos4MO

Τι είδους δουλειά θα σας έφερνε ικανοποίηση αν το εισόδημα δεν ήταν αντικείμενο;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…4mos4MO

Πώς θα κυνηγούσατε τα όνειρά σας αν τα χρήματα δεν ήταν ο κύριος παράγοντας που έπρεπε να λάβετε υπόψη;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…5mos5MO

Πώς θα μπορούσαν να αλλάξουν οι δραστηριότητες που βασίζονται σε ομάδες σε σχολεία και χώρους εργασίας εάν η συνεισφορά όλων εκτιμούνταν εξίσου;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…5mos5MO

Αν τα κέρδη μοιράζονταν ισομερώς, πώς θα άλλαζε αυτό τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…5mos5MO

Πώς μπορεί να είναι διαφορετική η δυναμική της φιλοδοξίας και της ορμής σε μια κοινωνία που δεν ανταμείβει οικονομικά;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…5mos5MO

Εάν οι βασικές σας ανάγκες ικανοποιούνταν πάντα, τι θα φιλοδοξούσατε να συνεισφέρετε στην κοινωνία;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…5mos5MO

Πώς θα μπορούσαν να αλλάξουν οι καθημερινές σας αλληλεπιδράσεις με τους ανθρώπους εάν κανείς δεν είχε οικονομικές ανησυχίες;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…5mos5MO

Με ποιους τρόπους πιστεύετε ότι η συνεργασία θα μπορούσε να βελτιωθεί εάν ο οικονομικός ανταγωνισμός δεν αποτελούσε παράγοντα;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…5mos5MO

Πώς θα μπορούσε να αλλάξει ο τρόπος που γιορτάζουμε τα επιτεύγματα σε μια κοινωνία ισότητας;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…5mos5MO

Πιστεύετε ότι η κουλτούρα μιας κοινωνίας θα άλλαζε αν όλοι είχαν την ίδια οικονομική κατάσταση;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…5mos5MO

Αν όλοι έπαιρναν το ίδιο εισόδημα, πώς θα επέλεγες το επάγγελμά σου;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…5mos5MO

Θα προτιμούσατε ένα εγγυημένο βιοτικό επίπεδο από τη δυνατότητα να γίνετε πολύ πλούσιοι;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…5mos5MO

Πώς μπορεί η ίση πρόσβαση σε πόρους να αλλάξει τον τρόπο που προσεγγίζετε την εκπαίδευση ή την καριέρα σας;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…5mos5MO

Τι πιστεύετε ότι οδηγεί τους ανθρώπους να διαπρέψουν εάν οι χρηματικές ανταμοιβές είναι ίδιες για όλους;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…5mos5MO

Πώς θα ορίζατε τον «πλούσιο» σε έναν κόσμο όπου ο πλούτος κατανέμεται ισότιμα;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…6mos6MO

Πώς θα διαμορφωνόταν η αίσθηση του σκοπού σας ζώντας σε μια κοινωνία που εκτιμά τη συλλογική επιτυχία σε σχέση με τα ατομικά κέρδη;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…6mos6MO

Πώς μπορεί να αλλάξει η έννοια της ομαδικής εργασίας και της συνεργασίας σε μια κοινωνία που επικεντρώνεται στην κοινωνική ισότητα;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…6mos6MO

Πώς μοιάζει η προσωπική φιλοδοξία σε έναν κόσμο όπου το ατομικό κέρδος δεν είναι ο τελικός στόχος;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…6mos6MO

Εάν η καινοτομία ήταν καθαρά για την κοινωνική πρόοδο, σε τι είδους έργα θα σας ενδιέφερε να συνεισφέρετε;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…6mos6MO

Θα αναμορφούσατε τους εκπαιδευτικούς σας στόχους εάν κάθε επάγγελμα εκτιμούνταν εξίσου στην κοινωνία;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…6mos6MO

Θα μπορούσε η κοινωνική αναγνώριση ή η προσωπική ολοκλήρωση να γίνει το νέο νόμισμα σε μια κοινωνία χωρίς χρήματα ως κίνητρο;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…7mos7MO

Τι θα σας παρακινούσε να γίνετε ηγέτης αν ο ρόλος δεν συνοδευόταν από οικονομικά προνόμια;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…7mos7MO

Πώς θα μπορούσε να αλλάξει η έννοια της συνταξιοδότησης εάν δεν υπήρχε οικονομικό κίνητρο για αποταμίευση σε όλη τη διάρκεια της καριέρας σας;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…7mos7MO

Τα χόμπι και τα πάθη θα γίνονταν περισσότερο ή λιγότερο σημαντικά αν δεν θεωρούνταν πιθανές πηγές εισοδήματος;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…7mos7MO

Πιστεύετε ότι θα νιώθατε περισσότερη ή λιγότερη κοινωνική πίεση σε ένα σύστημα όπου οι θέσεις εργασίας και το εισόδημα ήταν εξίσου;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…7mos7MO

Πώς θα άλλαζε το εκπαιδευτικό σύστημα εάν η αγορά εργασίας δεν εκτιμούσε ορισμένα πτυχία έναντι άλλων οικονομικά;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…7mos7MO

Πώς θα έμοιαζαν η φιλία και οι σχέσεις αν η οικονομική κατάσταση δεν ήταν ένας παράγοντας;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…7mos7MO

Αν η δημιουργία κάτι επιτυχημένου δεν είχε ως αποτέλεσμα προσωπικό κέρδος, πώς θα άλλαζε τη φιλοδοξία σας να δημιουργήσετε;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…7mos7MO

Με ποιους τρόπους θα μπορούσε να αλλάξει η κοινότητά σας εάν ο τρόπος ζωής όλων ήταν παρόμοιος λόγω της ίσης κατανομής του πλούτου;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…7mos7MO

Πώς ορίζετε τη «σκληρή δουλειά» εάν τα αποτελέσματα, όπως ο μισθός ή το καθεστώς, ήταν τα ίδια για όλους;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…7mos7MO

Ποιους προσωπικούς στόχους θα κυνηγούσατε αν η κοινωνία πρόσφερε ίση υποστήριξη σε κάθε επαγγελματική πορεία, από καλλιτέχνες έως επιστήμονες;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…7mos7MO

Πώς θα δίνατε προτεραιότητα στον χρόνο και την ενέργειά σας εάν όλες οι θέσεις εργασίας είχαν την ίδια κοινωνική αξία και αποζημίωση;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…7mos7MO

Θα άλλαζε η έννοια της «διασημότητας» εάν η κοινωνία εκτιμούσε τη συνεισφορά έναντι του πλούτου και πώς;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…7mos7MO

Τι σημαίνει για εσάς «προσωπικό επίτευγμα» σε ένα πλαίσιο όπου δεν οδηγεί σε οικονομικά οφέλη;

English Ελληνικά