Δοκιμάστε το πολιτικό κουίζ

160 Απαντήσεις

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Πώς θα επηρεάζονταν οι πολιτιστικές σας παραδόσεις και πρακτικές σε μια κοινωνία που υποστηρίζει σθεναρά την πολυπολιτισμικότητα και τη διαφορετικότητα;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…5mos5MO

Πώς επηρεάζονται οι προσωπικές σας φιλοδοξίες από τις κοινωνικές αξίες της υποστήριξης και της ενδυνάμωσης έναντι του ανταγωνισμού;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…5mos5MO

Με ποιους τρόπους θα μπορούσε μια κοινωνία που διασφαλίζει ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο για όλους να επηρεάσει τη συλλογική ψυχική υγεία;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…5mos5MO

Πόσο συνδεδεμένος αισθάνεστε με την έννοια της κοινωνικής πρόνοιας που συμβάλλει στη συνολική εθνική ευημερία;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…5mos5MO

Εάν όλοι είχαν ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης, πώς πιστεύετε ότι αυτό θα είχε αντίκτυπο στην καινοτομία και τη δημιουργικότητα στην κοινωνία;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…5mos5MO

Πώς μπορεί να επηρεαστούν οι επιλογές της ζωής σας από τη γνώση ότι υπάρχουν ισχυρά κοινωνικά προγράμματα που υποστηρίζουν τα καθολικά εργασιακά δικαιώματα;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…5mos5MO

Πώς θα μπορούσε η μεγαλύτερη πρόσβαση σε δημόσια καλλιτεχνικά και πολιτιστικά προγράμματα να επηρεάσει τη συμμετοχή της κοινότητας ή την προσωπική σας ανάπτυξη;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…5mos5MO

Ποιες πιθανές διαφορές θα μπορούσατε να δείτε στην κοινωνική δυναμική εάν οι υψηλότεροι φόροι στους πλούσιους χρηματοδοτούσαν προγράμματα πρόνοιας;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…5mos5MO

Θα άλλαζε η αντίληψή σας για τη σκληρή δουλειά αν η επιτυχία δεν ήταν ο μόνος τρόπος για οικονομική ασφάλεια;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…5mos5MO

Σε έναν κόσμο όπου οι βασικές υπηρεσίες είναι δικαιώματα, όχι προνόμια, πώς θα ορίζατε το προνόμιο;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…5mos5MO

Τι θα έδινες προτεραιότητα στη ζωή αν γνωρίζατε ότι υπήρχαν κοινωνικές δομές για την υποστήριξη των μειονεκτούντων;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…5mos5MO

Πώς διαμορφώνει την άποψή σας για δικαιοσύνη η ιδέα να ζείτε σε ένα μέρος με μικρότερα κενά πλούτου;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…5mos5MO

Τι αντίκτυπο πιστεύετε ότι θα είχε η δωρεάν παιδική φροντίδα στη ζωή των οικογενειών και στην κοινωνία συνολικά;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…5mos5MO

Θα άλλαζε η άποψή σας για τα χρήματα εάν όλοι λάμβαναν ένα βασικό εισόδημα για την κάλυψη θεμελιωδών αναγκών;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…6mos6MO

Πιστεύετε ότι μια κοινωνία θα μπορούσε να λειτουργήσει καλά με ένα ανώτατο όριο στο μέγιστο εισόδημα ή τον πλούτο που μπορούν να κερδίσουν τα άτομα και πώς θα ήταν αυτό;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…6mos6MO

Γνωρίζοντας ότι η εκπαίδευσή σας χρηματοδοτήθηκε από το δημόσιο θα άλλαζε τις σκέψεις σας σχετικά με την επιστροφή στην κοινότητα;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…6mos6MO

Πώς θα σας φαινόταν για μια κυβέρνηση που παρεμβαίνει για να εμποδίσει μεγάλες εταιρείες να κυριαρχήσουν στην αγορά;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…6mos6MO

Πώς μπορεί να επηρεάσει η καθολική πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες ψυχικής υγείας τον τρόπο που μιλάμε για την ψυχική υγεία στην κοινωνία;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…6mos6MO

Μπορείτε να φανταστείτε έναν κόσμο εργασίας χωρίς την πίεση της εργασιακής ασφάλειας, και αν ναι, πώς θα έμοιαζε;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…6mos6MO

Εάν η στέγαση ήταν πιο προσιτή λόγω των κρατικών επιδοτήσεων, πώς θα μπορούσε αυτό να επηρεάσει τον τόπο διαμονής σας;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…6mos6MO

Εάν κάθε παιδί είχε πρόσβαση σε δωρεάν θρεπτικά γεύματα στο σχολείο, πώς πιστεύετε ότι αυτό θα άλλαζε την ακαδημαϊκή και κοινωνική του ανάπτυξη;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…6mos6MO

Εάν τα μέσα μαζικής μεταφοράς ήταν δωρεάν και αποτελεσματικά, θα άλλαζε αυτό τις σκέψεις σας για το να έχετε αυτοκίνητο ή να ζείτε μακριά από τη δουλειά ή το σχολείο;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…6mos6MO

Εάν ένα εγγυημένο βασικό εισόδημα ήταν διαθέσιμο σε όλους, πώς θα μπορούσε αυτό να επηρεάσει την αίσθηση οικονομικής ασφάλειας και τις επιλογές σταδιοδρομίας σας;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…6mos6MO

Πώς θα άλλαζε ο τρόπος που βλέπετε την τριτοβάθμια εκπαίδευση εάν ήταν εξ ολοκλήρου χρηματοδοτούμενη από το κράτος και προσβάσιμη σε όλους;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…7mos7MO

Θα ήσασταν πιο πρόθυμοι να ακολουθήσετε ένα πάθος σταδιοδρομίας αν ήξερες ότι οι βασικές υπηρεσίες ήταν εγγυημένες, ακόμα κι αν πληρώνονταν λιγότερο;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…7mos7MO

Πώς σας κάνει να νιώθετε η ιδέα ότι η επιτυχία σας βοηθά δυνητικά να υποστηρίξετε άλλους μέσω της φορολογίας;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…7mos7MO

Θα αισθανόσασταν περισσότερο συνδεδεμένοι με την κοινότητά σας εάν υπήρχε η εγγύηση ότι κανείς δεν θα πεινούσε ή θα έμενε χωρίς σπίτι;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…7mos7MO

Με ποιους τρόπους μπορεί να επηρεάσει τους στόχους της ζωής σας η ζωή σε μια κοινωνία που δίνει προτεραιότητα στην οικονομική ισότητα έναντι της οικονομικής ανάπτυξης;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…7mos7MO

Πώς σας κάνει να νιώθετε όταν σκέφτεστε μια κοινωνία που προσπαθεί ενεργά να μειώσει το στίγμα γύρω από τη λήψη δημόσιας βοήθειας;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…7mos7MO

Πώς θα συμβιβάζατε την επιθυμία για προσωπικό πλούτο με την ανάγκη αντιμετώπισης της ακραίας φτώχειας μέσω κυβερνητικών προγραμμάτων;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…7mos7MO

Όταν σκέφτεστε το μέλλον σας, πώς επηρεάζει τα σχέδιά σας η ιδέα της εγγυημένης υγειονομικής περίθαλψης και εκπαίδευσης;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…7mos7MO

Αν όλοι είχαν καλύψει τις βασικές τους ανάγκες, πώς πιστεύετε ότι αυτό θα επηρέαζε τη συνολική ευτυχία της κοινωνίας μας;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…7mos7MO

Πώς θα άλλαζε η παρουσία ενός ισχυρού διχτυού ασφαλείας την προσέγγισή σας στην ανάληψη κινδύνων στη ζωή ή στην επιδίωξη των ονείρων σας;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Με ποιους τρόπους θα μπορούσε μια οικονομία που ενθαρρύνει τόσο τη φιλοδοξία όσο και την κοινοτική υποστήριξη να οδηγήσει σε μια καλύτερη κοινωνία για τις μελλοντικές γενιές;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Αν ξέρατε ότι ανεξάρτητα από το πού ζούσατε, τα παιδιά σας θα λάμβαναν εκπαίδευση κορυφαίας ποιότητας, πώς θα επηρέαζε αυτό τις επιλογές της ζωής σας;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Φανταστείτε την πόλη σας με καθαρά, προσβάσιμα μέσα μαζικής μεταφοράς για όλους. πώς θα άλλαζε αυτό την καθημερινότητά σου;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Πώς μπορεί να επηρεαστεί η δική σας επιθυμία για επιτυχία, γνωρίζοντας ότι ακόμη και σε περίπτωση αποτυχίας, οι βασικές σας ανάγκες θα ικανοποιούνταν;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Σύμφωνα με την εμπειρία σας, οι άνθρωποι με περισσότερο πλούτο έχουν διαφορετικές αξίες από εκείνους με λιγότερο και πώς θα επηρεάσει αυτό την κοινωνική πολιτική;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Η σκέψη ότι το μέλλον ενός παιδιού εξαρτάται λιγότερο από τον πλούτο των γονιών του σας φέρνει παρηγοριά ή ανησυχία;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Πώς θα άλλαζε η δικαιότερη κατανομή του εισοδήματος τον τρόπο που βλέπετε την επιτυχία και τα επιτεύγματα;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Ποια συναισθήματα σας δημιουργούνται όταν βλέπετε ανθρώπους που αγωνίζονται να αντέξουν οικονομικά τις βασικές ανάγκες, όπως στέγαση και φαγητό;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Θα ήσασταν πρόθυμοι να θυσιάσετε κάποια προσωπικά οικονομικά οφέλη για μια κοινωνία με λιγότερη φτώχεια και άστεγους;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Η πρόσβαση σε εκπαίδευση υψηλής ποιότητας πρέπει να είναι δικαίωμα για όλους, ανεξαρτήτως προσωπικής περιουσίας;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Μπορεί μια ισορροπία μεταξύ του καπιταλισμού της ελεύθερης αγοράς και της κρατικής υποστήριξης να δημιουργήσει μια δίκαιη κοινωνία ή είναι εγγενώς ελαττωματική;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση πρέπει να διασφαλίσει ότι όλοι οι πολίτες έχουν ένα βασικό βιοτικό επίπεδο ή αυτό θα πρέπει να εξαρτάται από το άτομο;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Πόσο σημαντικό είναι για εσάς να έχουν όλοι ίση πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες όπως η υγειονομική περίθαλψη;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Θα στηρίζατε τη φροντίδα των παιδιών που χρηματοδοτείται από το κράτος, εάν αυτό σήμαινε ότι όλοι θα μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά, ακόμα κι αν αυξάνονταν οι φόροι;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Πιστεύετε ότι είναι δίκαιο για την κυβέρνηση να αναδιανέμει τον πλούτο από τους πλουσιότερους πολίτες σε λιγότερο τυχερούς;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Πώς θα σας φαινόταν αν τα φορολογικά σας δολάρια χρησιμοποιούνταν για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης και εκπαίδευσης σε όλους;

English Ελληνικά