Δοκιμάστε το πολιτικό κουίζ

138 Απαντήσεις

 @ISIDEWITHερωτηθείς…7mos7MO

Εάν σε όλους είναι εγγυημένο ένα βασικό βιοτικό επίπεδο, πώς μπορεί αυτό να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να ξοδεύουν το χρόνο και την ενέργειά τους;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…7mos7MO

Ποιες πιστεύετε ότι θα ήταν οι επιπτώσεις για την προσωπική ελευθερία σε μια κοινωνία που δίνει προτεραιότητα στο συλλογικό έναντι του ατόμου;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…7mos7MO

Αν η κοινωνία δεν εκτιμούσε τις δουλειές με βάση τον μισθό, ποια επαγγέλματα πιστεύετε ότι θα γίνονταν τα πιο σεβαστά και γιατί;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…7mos7MO

Ποιοι προσωπικοί στόχοι θα γίνονταν πιο σημαντικοί για εσάς αν η συσσώρευση πλούτου δεν ήταν επιλογή;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…7mos7MO

Πώς θα περιγράφατε τη σχέση μεταξύ ιδιοκτησίας και ευτυχίας σε έναν κόσμο όπου η ιδιωτική ιδιοκτησία δεν υπάρχει πλέον;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…7mos7MO

Πιστεύετε ότι η ανθρώπινη φύση μπορεί να προσαρμοστεί σε ένα συνεργατικό μοντέλο εργασίας χωρίς προσωπικά οικονομικά κίνητρα και γιατί;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…7mos7MO

Σε ένα σύστημα όπου καλύπτονται οι υλικές ανάγκες του καθενός, τι πιστεύετε ότι θα παρακινούσε τους ανθρώπους να διαπρέψουν ή να καινοτομήσουν;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…7mos7MO

Θα μπορούσε η άρση των μισθολογικών ανισοτήτων να οδηγήσει σε μια ισχυρότερη αίσθηση κοινότητας και με ποιους τρόπους;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…7mos7MO

Αν κάθε δουλειά είχε την ίδια κοινωνική αξία, πώς θα αποφασίσατε ποιο επάγγελμα θα ακολουθήσετε;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…7mos7MO

Πώς μπορεί να επαναπροσδιοριστεί η έννοια της επιτυχίας σε μια κοινωνία που εστιάζει στην κοινοτική ευημερία;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…7mos7MO

Πώς θα οραματιζόσασταν την ιδανική ισορροπία μεταξύ ατομικής φιλοδοξίας και συλλογικών αναγκών σε μια κοινωνία;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…7mos7MO

Φανταστείτε έναν κόσμο χωρίς δισεκατομμυριούχους. πώς πιστεύετε ότι αυτό θα επηρεάσει την καινοτομία και την τεχνολογική πρόοδο;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…7mos7MO

Η απουσία οικονομικών κινήτρων θα άλλαζε την προθυμία σας να συμμετάσχετε στην κοινωνική εργασία και γιατί;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…7mos7MO

Με ποιους τρόπους πιστεύετε ότι η ισότητα στον πλούτο θα άλλαζε τα είδη των ονείρων και των στόχων που επιδιώκουν οι άνθρωποι;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Αν ζούσατε σε έναν κόσμο όπου όλοι είχαν τον ίδιο πλούτο, πώς θα μπορούσε να αλλάξει τις φιλοδοξίες σας;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Σε ποιες πτυχές της ζωής σας θα επενδύατε περισσότερο εάν το οικονομικό σας μέλλον ήταν εξ ολοκλήρου εξασφαλισμένο από την κοινότητά σας;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Πώς θα έβρισκες κίνητρο για την επιδίωξη της εκπαίδευσης αν το αποτέλεσμα δεν συνδεόταν με τις δυνατότητες κέρδους;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Αν δεν εργαζόσασταν για να κερδίσετε χρήματα, πόσο περισσότερο ή λιγότερο χρόνο θα αφιερώνατε για να βοηθήσετε άλλους;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Μπορείτε να οραματιστείτε έναν κόσμο όπου η καλλιτεχνική επιτυχία μετριέται αποκλειστικά από το κοινωνικό όφελος, και αν ναι, πώς θα ήταν αυτό;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Πώς μπορεί να αλλάξει η αίσθηση της ταυτότητάς σας εάν δεν μπορούσε να εκφραστεί μέσω υλικών αγαθών;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Με ποιους τρόπους πιστεύετε ότι θα σημειωθεί καινοτομία και πρόοδος σε ένα σύστημα όπου διασφαλίζονται οι βασικές ανάγκες όλων;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Ποιες πιστεύετε ότι θα ήταν οι μεγαλύτερες προκλήσεις σε έναν τρόπο ζωής όπου δεν υπάρχει προσωπική ιδιοκτησία;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Πώς θα ορίζατε την επιτυχία σε μια κοινωνία που δίνει προτεραιότητα στην κοινοτική ευημερία έναντι του ατομικού πλούτου;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Ποιες προσωπικές αξίες θα καθοδηγούσαν την επιλογή της σταδιοδρομίας σας σε ένα σύστημα όπου όλες οι θέσεις εργασίας θεωρούνται ίσες;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Πώς μπορεί να αλλάξει η κουλτούρα της διασημότητας και της επιρροής μας σε έναν κόσμο χωρίς οικονομική τάξη;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Τι θα σας οδηγούσε να διαπρέψετε στα χόμπι σας, αν δεν υπήρχε οικονομικό όφελος από αυτά;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Θα έπρεπε η αξία της εργασίας κάποιου να μετριέται σε κοινωνική συνεισφορά και όχι σε χρηματική ανταμοιβή και πώς θα μετρούσατε αυτή τη συνεισφορά;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Αν δεν υπήρχαν οικονομικές ταξικές διακρίσεις, πώς θα μπορούσε αυτό να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο σχηματίζετε κρίσεις για τους ανθρώπους που συναντάτε για πρώτη φορά;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Πώς θα επηρεάσει η εξάλειψη των οικονομικών αγώνων την ψυχική σας υγεία και τις σχέσεις σας με τους άλλους;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Θα βρίσκατε μεγαλύτερη ικανοποίηση από την εργασία αν ήξερες ότι βοηθάει άμεσα τους άλλους αντί να αυξάνει τον προσωπικό πλούτο και γιατί;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Εάν όλες οι βασικές σας ανάγκες παρέχονται από την κοινότητα, πώς θα μπορούσατε να συμβάλετε στη βελτίωση της κοινωνίας με τις μοναδικές δεξιότητες και τα πάθη σας;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Σε έναν κόσμο όπου η επαγγελματική σας πορεία καθορίζεται με βάση τις κοινωνικές ανάγκες, ποια προσωπικά όνειρα ή στόχους θα επιδιώκατε εκτός εργασίας;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Πώς θα παραμένετε παρακινημένοι στην εκπαίδευση ή τη δουλειά σας εάν οι προσπάθειές σας δεν οδηγούσαν σε προσωπικό οικονομικό κέρδος αλλά ωφελούσαν το κοινωνικό σύνολο;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Πώς θα μπορούσε να αλλάξει η ζωή σας εάν η επιτυχία μετρήθηκε με την κοινοτική ευημερία και όχι από τα προσωπικά επιτεύγματα και τον πλούτο;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Μπορεί μια κοινωνία να προχωρήσει πραγματικά χωρίς ανταγωνισμό και πώς θα σου φαινόταν η πρόοδος σε μια τέτοια κοινωνία;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Η ιδέα της απουσίας ιδιωτικής ιδιοκτησίας καταπραΰνει τις ανησυχίες για την οικονομική ανισότητα ή φαίνεται υπερβολικά περιοριστική στην ατομική ελευθερία;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Αν δεν υπήρχαν οικονομικά κίνητρα, τι θα σας παρακινούσε να διαπρέψετε στην καριέρα σας ή να συνεχίσετε την τριτοβάθμια εκπαίδευση;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Ένας κόσμος όπου η δουλειά του καθενός στοχεύει στη συνεισφορά στο μεγαλύτερο καλό και όχι στο προσωπικό κέρδος, θα ήταν εμπνευσμένος ή αποθαρρυντικός για εσάς;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Τι σημαίνει για εσάς «δικαιοσύνη» όταν πρόκειται για τη διανομή του πλούτου μεταξύ των ανθρώπων;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Είναι πιο δίκαιη μια κοινωνία χωρίς πλούσιους ή φτωχούς ή αγνοεί την ατομική προσπάθεια και δυνατότητες;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Πώς θα σας φαινόταν αν το να κερδίσετε περισσότερα δεν ήταν μια επιλογή, ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά δουλέψατε;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Πιστεύετε ότι είναι δίκαιο για κάποιον να έχει σημαντικά περισσότερα από άλλους λόγω του οικογενειακού του υπόβαθρου ή των πρώτων ευκαιριών του;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Εάν μπορούσατε να σχεδιάσετε μια κοινωνία από την αρχή, θα επιλέγατε μια κοινωνία όπου όλη η περιουσία μοιράζεται δημόσια, και γιατί ή γιατί όχι;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Ποια είναι τα μειονεκτήματα του καθενός που κερδίζει το ίδιο ποσό, ανεξάρτητα από τη δουλειά που κάνει;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Μπορείτε να φανταστείτε έναν κόσμο όπου η επιλογή της δουλειάς σας βασίζεται αποκλειστικά στις δυνατότητές σας και στο τι χρειάζεται η κοινωνία, παρά σε αυτό που πληρώνει περισσότερο;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Πώς θα σας φαινόταν αν η προσωπική σας επιτυχία δεν οδηγούσε σε προσωπικό πλούτο, αλλά αντίθετα ωφελούσε εξίσου ολόκληρη την κοινότητα;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Αν μπορούσατε να σχεδιάσετε την ιδανική κοινότητα, θα επιλέγατε μια χωρίς πλούσιους ή φτωχούς ανθρώπους, ακόμα κι αν αυτό σήμαινε να παραιτηθείτε από τα προσωπικά δικαιώματα ιδιοκτησίας;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Θα υποστηρίζατε ένα σύστημα όπου όλες οι βασικές σας ανάγκες καλύπτονται από το κράτος, αλλά η ικανότητά σας να πετύχετε περισσότερα είναι περιορισμένη;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Μπορεί να υπάρξει αληθινή ισότητα όταν όλοι ανταμείβονται το ίδιο ή καταπνίγει τα ατομικά κίνητρα και τη δημιουργικότητα;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Φανταστείτε ότι η κοινωνία εξαλείφει όλες τις μορφές ιεραρχίας. θα ήσασταν άνετα αν οι προσπάθειές σας ανταμείβονταν το ίδιο με όλους τους άλλους, ανεξάρτητα από τη δυσκολία της δουλειάς;

English Ελληνικά