Δοκιμάστε το πολιτικό κουίζ

217 Απαντήσεις

 @ISIDEWITHερωτηθείς…5mos5MO

Πώς νιώθετε όταν κάποιος άλλος κάνει επιλογές για εσάς χωρίς τη δική σας συμβολή;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…4mos4MO

Πώς μπορεί η νεολαία σήμερα να επαναπροσδιορίσει την έννοια της ελευθερίας για τις μελλοντικές γενιές;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…4mos4MO

Πώς μπορούν τα άτομα να συνεισφέρουν σε μια προοδευτική κοινωνία που υπερασπίζεται την κοινωνική δικαιοσύνη;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…4mos4MO

Ποιες ευθύνες συνεπάγεται το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου, κατά τη γνώμη σας;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…4mos4MO

Έχετε νιώσει προσωπικό αντίκτυπο από μια αλλαγή στους νόμους ή τις κοινωνικές πολιτικές που στοχεύουν στην αύξηση της ισότητας;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…4mos4MO

Μπορείτε να μοιραστείτε μια περίπτωση όπου το να ακούτε κάποιον με διαφορετική άποψη άλλαξε την οπτική σας;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…4mos4MO

Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μια κοινωνία όπου όλοι νιώθουν ότι έχουν ίσες ευκαιρίες να πετύχουν;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…4mos4MO

Ποιος είναι ένας τρόπος με τον οποίο θα μπορούσατε να έχετε θετικό αντίκτυπο στις ελευθερίες των ατόμων στην κοινότητά σας;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…4mos4MO

Ποιος είναι ένας κοινωνικός κανόνας από μια άλλη κουλτούρα που σχετίζεται με την ελευθερία που θα θέλατε να υιοθετήσει ο δικός σας πολιτισμός;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…4mos4MO

Πώς πιστεύετε ότι οι μελλοντικές τεχνολογίες θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν τις ιδέες μας για το απόρρητο και την ελευθερία;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…4mos4MO

Πώς θα χειριζόσασταν μια κατάσταση όπου η ελευθερία επιλογής του φίλου σας συγκρούεται με τις δικές σας πεποιθήσεις;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…4mos4MO

Ποιος είναι ένας προσωπικός κανόνας βάσει του οποίου ζείτε και που αποτελεί παράδειγμα της πίστης σας στην ελευθερία;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…4mos4MO

Τι επιρροή έχουν τα άτομα σε θέσεις εξουσίας (όπως δάσκαλοι ή αφεντικά) στις προσωπικές σας ελευθερίες;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…4mos4MO

Όταν σκέφτεστε την «ελευθερία», ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σας έρχεται στο μυαλό και γιατί;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…4mos4MO

Γιατί μπορεί δύο άτομα με παρόμοιο υπόβαθρο να έχουν πολύ διαφορετικές απόψεις για τη σημασία της ελευθερίας;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…4mos4MO

Πώς μπορεί να επηρεαστούν οι μελλοντικές επαγγελματικές σας επιλογές από την τρέχουσα κατάσταση των ατομικών ελευθεριών;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…4mos4MO

Πώς θα εξισορροπούσατε την ελευθερία της έκφρασης με την πρόληψη της διάδοσης επιβλαβούς παραπληροφόρησης;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…4mos4MO

Πώς πιστεύετε ότι θα ήταν διαφορετική η ζωή σας αν είχατε περισσότερο λόγο στους νόμους που σας επηρεάζουν;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…5mos5MO

Οι οικογενειακές σας παραδόσεις σας έχουν διδάξει κάτι πολύτιμο για την ελευθερία και τα δικαιώματα;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…5mos5MO

Πώς αλλάζει η ιδέα της «ελευθερίας» όταν εξετάζουμε τις διαδικτυακές δραστηριότητες και την ψηφιακή ζωή;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…5mos5MO

Ποιον κανόνα ή νόμο θα αλλάζατε για να αυξήσετε την προσωπική ελευθερία στην περιοχή σας;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…5mos5MO

Πώς θα ήταν διαφορετική η ζωή σας αν μπορούσατε να ταξιδέψετε οπουδήποτε χωρίς περιορισμούς;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…5mos5MO

Πότε ένιωσες πιο ελεύθερος να εκφράσεις ποιος είσαι;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…6mos6MO

Πώς ένα πραγματικό γεγονός ή ένα βιβλίο έχει διαμορφώσει τις σκέψεις σας για το τι σημαίνει ελευθερία στη σύγχρονη κοινωνία;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…6mos6MO

Πώς φαντάζεστε ότι οι μελλοντικές κοινωνίες θα χειριστούν την ισορροπία μεταξύ των ατομικών δικαιωμάτων και των κοινοτικών ευθυνών;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…6mos6MO

Με ποιους τρόπους μπορούν οι ατομικές ελευθερίες να οδηγήσουν σε συλλογικές προόδους στην κοινωνία;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…6mos6MO

Πώς επηρεάζουν τα διαφορετικά θρησκευτικά ή πολιτισμικά υπόβαθρα τις ατομικές απόψεις για τις προσωπικές ελευθερίες;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…6mos6MO

Ποια προσωπική ελευθερία αγαπάτε περισσότερο και γιατί είναι τόσο σημαντική για εσάς;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…6mos6MO

Μπορεί ακόμη να διατηρηθεί το απόρρητο σε μια εποχή όπου οι πληροφορίες είναι τόσο ελεύθερα διαθέσιμες;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…6mos6MO

Πώς πιστεύετε ότι η αίσθηση ελευθερίας συμβάλλει στη δημιουργικότητα και την καινοτομία;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…6mos6MO

Ποιο είναι ένα παράδειγμα από την ιστορία που δείχνει τον αντίκτυπο της υιοθέτησης ή της απόρριψης φιλελεύθερων αρχών;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…6mos6MO

Πώς συμβιβάζετε την επιθυμία για προσωπική ελευθερία με την ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…6mos6MO

Ποιο είναι ένα πιεστικό κοινωνικό ζήτημα που πιστεύετε ότι θα μπορούσε να βελτιωθεί με περισσότερη ελευθερία και γιατί;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…6mos6MO

Τι επιρροή πιστεύετε ότι έχει η τεχνολογία στην αυτονομία και την ιδιωτικότητά μας;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…6mos6MO

Πότε νιώσατε τη δύναμη να κάνετε μια αλλαγή λόγω των ελευθεριών που διαθέτετε;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…6mos6MO

Χρειάστηκε ποτέ να διαλέξετε μεταξύ μιας προσωπικής πεποίθησης και ενός κοινοτικού προτύπου, και πώς πλοηγηθήκατε σε αυτό;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…7mos7MO

Πώς θα εξηγούσατε τη σημασία της ελευθερίας του λόγου σε κάποιον που δεν την εκτιμά;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…7mos7MO

Ποιοι είναι μερικοί τρόποι με τους οποίους ασκείτε το σεβασμό των ελευθεριών των άλλων στις καθημερινές σας αλληλεπιδράσεις;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…7mos7MO

Πώς το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουμε διαμορφώνει τις απόψεις μας για τις προσωπικές ελευθερίες και δικαιώματα;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…7mos7MO

Χρειάστηκε ποτέ να αναθεωρήσετε τις πεποιθήσεις ή τη στάση σας σε ένα θέμα λόγω του αντίκτυπού του στις ελευθερίες των άλλων;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…7mos7MO

Όταν κάνετε νέους φίλους ή γνωριμίες, πόσο σημαντικό είναι να μοιράζονται τις απόψεις σας για τις προσωπικές ελευθερίες;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…7mos7MO

Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος εξισορρόπησης της δημόσιας υγείας και της ατομικής ελευθερίας με βάση τα πρόσφατα παγκόσμια γεγονότα;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…7mos7MO

Οι προσωπικές ελευθερίες έχουν επηρεάσει την επιλογή των χόμπι ή των ενδιαφερόντων σας και αν ναι, πώς;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…7mos7MO

Με ποιους τρόπους πιστεύετε ότι η εκπαίδευση διαμορφώνει την κατανόηση του ατόμου για τις δικές του ελευθερίες;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…7mos7MO

Πώς επηρέασε η άποψή σας για το συλλογικό καλό έναντι των ατομικών δικαιωμάτων μια εμπειρία εθελοντισμού ή κοινωνικής υπηρεσίας;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…7mos7MO

Πώς διαμορφώνει την ταυτότητά σας η ελευθερία έκφρασης στο διαδίκτυο;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Μπορούν η τέχνη και τα μέσα ενημέρωσης να επηρεάσουν την κατανόησή μας για την ελευθερία και έχει αλλάξει κάποιο κομμάτι τις απόψεις σας;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Σε ένα σενάριο όπου η δημόσια ασφάλεια και οι ατομικές ελευθερίες βρίσκονται σε αντίθεση, πώς θα αποφασίζατε τι υπερισχύει;

 @ISIDEWITHερωτηθείς…8mos8MO

Πώς έχουν επηρεάσει τα ταξίδια ή η έκθεση σε άλλους πολιτισμούς την άποψή σας για τον φιλελευθερισμό και τα ατομικά δικαιώματα;

English Ελληνικά