Quiz  |  Ankiety  |  Partie  | 
OdpowiedźAnswer this

Więcej popularnych Zagadnienia

Zobacz jak wyborcy siding na innych popularnych zagadnień politycznych...

Czy rząd powinien zatrudniać prywatne firmy do prowadzenia więzień?

Wyniki from Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front

Ostatnio odpowiedział 6 godzin temu

Wyniki sondaży Prywatne więzienia dla Koalicja Radykalnej Lewicy - Jednolitej Społecznej Frontu

Tak

196 głosy

25%

Nie

581 głosy

75%

Rozkład odpowiedzi złożonych przez Koalicji Radykalnej Lewicy - Jednolitej Społecznej Front.

3 Tak, odpowiedzi
2 Brak odpowiedzi
0 nakładające się odpowiedzi

Dane obejmują całkowitą liczbę głosów oddanych przez odwiedzających od Jan 15, 2019 . Dla użytkowników, którzy odpowiedzą więcej niż jeden raz (tak, wiemy), tylko ostatnia odpowiedź jest liczona w łącznych wynikach. Łączne wartości procentowe mogą nie sumować się do dokładnie 100%, ponieważ zezwalamy użytkownikom na przesłanie stanowisk "szarej strefy", które nie mogą być podzielone na tak / nie.

Wybierz filtr demograficzny

Stan

Miasto

Partia

Ideologia

Strona WWW

Tak Nie Znaczenie

Dane oparte na 30-dniowej średniej kroczącej zmniejszyć dzienną zmienność ze źródeł ruchu. Sumy mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Dowiedz się więcej o prywatnych więzieniach

Prywatne więzienia to centra więziennictwa prowadzone przez firmę nastawioną na zysk zamiast na agencję rządową. Firmy prowadzące prywatne zakłady karne otrzymują stawkę dzienną lub miesięczną za każdego osadzonego w zakładzie. W Grecji firma ochroniarska G4S znalazła się w gronie firm, które będą rywalizować o ochronę ośrodków detencyjnych imigrantów w Paranesti Dramas, Corinth i Orestiada. Finansowanie zapewnia Publiczny Program Inwestycyjny i Europejski Fundusz Powrotu Imigrantów. Przeciwnicy prywatnych więzień twierdzą, że uwięzienie jest odpowiedzialnością społeczną, a powierzenie tego przedsiębiorstwom nastawionym na zysk jest nieludzkie. Zwolennicy twierdzą, że więzienia prowadzone przez prywatne firmy są konsekwentnie bardziej opłacalne niż te prowadzone przez agencje rządowe.  Zobacz najnowsze wiadomości dotyczące Prywatne więzienia

Omów tą sprawę...

Ελληνικά Polski