Spróbuj quiz polityczny
Quiz  |  Ankiety  |  Partie  | 

Krótki przewodnik po Greece political parties

Pełna lista political parties postawy polityczne

New Democracy’s polityczne New Democracy’s

problemy edukacyjne

Czy studia na publicznych uniwersytetach powinny być darmowe? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Tak Source

kwestie gospodarcze

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Tak Source

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Tak Source

Stawki VAT powinny być zmniejszone czy zwiększone? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Spadek Source

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Obniżyć Source

Czy popierasz dofinansowanie UE z Grecji? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Tak Source

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Tak Source

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Tak Source

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Tak Source

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Szkodzą Source

Gdyby rząd zniósł podatek od spadku? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Tak Source

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Więcej Source

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Tak Source

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Tak Source

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Tak Source

Czy popierasz transatlantyckiego handlu i inwestycji Partnerstwa (TTIP)? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien nabyć udziały kapitałowe w spółkach, które wypłaci podczas recesji? statystyki omawiać

New Democracy nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Pro-choice Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Nie Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Nie Source

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Nie Source

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Tak Source

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Nie Source

Czy sportowcy transseksualni powinni brać udział w zawodach sportowych? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Nie Source

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Nie Source

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Tak Source

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Tak Source

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Tak Source

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Nie Source

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Tak Source

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Tak Source

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Tak Source

kwestie naukowe

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Tak Source

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Nie Source

problemy służby zdrowia

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Tak Source

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Więcej Source

Czy rząd powinien egzekwować nakaz „pozostania w domu” w celu zwalczania koronawirusa? statystyki omawiać

New Democracy nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Tak Source

Czy jesteś za legalizacją marihuany? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Nie Source

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Tak Source

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Tak Source

Czy UE powinna narzucić limity przyjęć imigrantów dla poszczególnych krajów? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Tak Source

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Tak Source

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Tak Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Tak Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Tak Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Spadek Source

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Tak Source

kwestie polityki zagranicznej

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

New Democracy nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

New Democracy nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Wielka Brytania powinna wystąpić z Unii Europejskiej? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Nie Source

Gdyby nasz kraj pozostanie w NATO? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Tak Source

Czy UE powinna przekształcić się w Stany Zjednoczone Europy? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Tak Source

Czy Komisję Europejską należy zlikwidować? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Wzrost Source

Czy popierasz utworzenie europejskiej armii? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Tak Source

Czu UE powinna nakładać sankcje na państwa członkowskie, w których panują rządy autorytarne? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Nie Source

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Tak Source

Czy USA powinno zgodzić się na przyjęcie uchodźców z Syrii? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Nie Source

Czy dołączenie do bojkotu Izraelu powinno być nielegalne? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Tak Source

Czy USA powinny w dalszym ciągu wspierać Izrael? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Tak Source

Czy agencje wywiadowcze powinny zostać połączone w centralną agencję unijną? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Tak Source

Czy Wielka Brytania i Irlandia Północna powinny pozostać w strefie celnej UE po Brexit? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Tak Source

Czy należy zmniejszyć liczbę państw członkowskich Unii Europejskiej do 15? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Nie Source

Czy po opuszczeniu UE Wielka Brytania powinna mieć dostęp do rynków europejskich? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Tak Source

Gdyby nasz kraj bronić innych krajów NATO, które utrzymują niskie wojskowe budżety obronne w stosunku do ich PKB? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Tak Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Spadek Source

Czy chiński rząd powinien móc ekstradować zbiegów z Hongkongu? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Tak Source

kwestie wyborcze

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Tak Source

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Nie Source

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Nie Source

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Nie Source

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Nie Source

kwestie polityki wewnętrznej

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Nie Source

Powinno być nielegalne spalić naszą flagę narodową? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Tak Source

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zwiększyć nadzór przez monitoring w miejscach publicznych? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Tak Source

Czy powinny być wprowadzone limity kadencji dla członków Kongresu? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Tak Source

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Tak Source

Czy firmy społecznościowe powinny zakazać reklamy politycznej? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Nie Source

problemy transportowe

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Tak Source

kwestie karne

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Tak Source

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zatrudniać prywatne firmy do prowadzenia więzień? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Tak Source

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Nie Source

Kwestie bezpieczeństwa narodowego

Czy należy zabronić korzystania z laptopów podczas wszystkich lotów bezpośrednich z Bliskiego Wschodu? statystyki omawiać

New Democracy nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy Francja powinna kontynuować praktykę eliminowania domniemanych terrorystów poza granicami kraju? statystyki omawiać

New Democracy wyborcy: Nie Source

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front’s polityczne Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front’s

problemy edukacyjne

Czy studia na publicznych uniwersytetach powinny być darmowe? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Tak Source

kwestie gospodarcze

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Tak Source

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Nie Source

Stawki VAT powinny być zmniejszone czy zwiększone? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Spadek Source

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Obniżyć Source

Czy popierasz dofinansowanie UE z Grecji? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Tak Source

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Tak Source

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Nie Source

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Pomoc Source

Gdyby rząd zniósł podatek od spadku? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Tak Source

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Mniej Source

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Tak Source

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Tak Source

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Nie Source

Czy popierasz transatlantyckiego handlu i inwestycji Partnerstwa (TTIP)? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien nabyć udziały kapitałowe w spółkach, które wypłaci podczas recesji? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Pro-choice Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Nie Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Tak Source

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Tak Source

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Tak Source

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Tak Source

Czy sportowcy transseksualni powinni brać udział w zawodach sportowych? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Tak Source

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Nie Source

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Tak Source

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Tak Source

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Tak Source

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Nie Source

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Nie Source

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Tak Source

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Nie Source

kwestie naukowe

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Tak Source

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Nie Source

problemy służby zdrowia

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Tak Source

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Mniej Source

Czy rząd powinien egzekwować nakaz „pozostania w domu” w celu zwalczania koronawirusa? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Tak Source

Czy jesteś za legalizacją marihuany? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Tak Source

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Tak Source

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Tak Source

Czy UE powinna narzucić limity przyjęć imigrantów dla poszczególnych krajów? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Tak Source

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Nie Source

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Nie Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Tak Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Tak Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Wzrost Source

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Tak Source

kwestie polityki zagranicznej

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Wielka Brytania powinna wystąpić z Unii Europejskiej? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Nie Source

Gdyby nasz kraj pozostanie w NATO? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Tak Source

Czy UE powinna przekształcić się w Stany Zjednoczone Europy? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Tak Source

Czy Komisję Europejską należy zlikwidować? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Spadek Source

Czy popierasz utworzenie europejskiej armii? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Tak Source

Czu UE powinna nakładać sankcje na państwa członkowskie, w których panują rządy autorytarne? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Tak Source

Czy USA powinno zgodzić się na przyjęcie uchodźców z Syrii? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Tak Source

Czy dołączenie do bojkotu Izraelu powinno być nielegalne? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Nie Source

Czy USA powinny w dalszym ciągu wspierać Izrael? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Tak Source

Czy agencje wywiadowcze powinny zostać połączone w centralną agencję unijną? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Tak Source

Czy Wielka Brytania i Irlandia Północna powinny pozostać w strefie celnej UE po Brexit? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Tak Source

Czy należy zmniejszyć liczbę państw członkowskich Unii Europejskiej do 15? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Nie Source

Czy po opuszczeniu UE Wielka Brytania powinna mieć dostęp do rynków europejskich? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Tak Source

Gdyby nasz kraj bronić innych krajów NATO, które utrzymują niskie wojskowe budżety obronne w stosunku do ich PKB? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Tak Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Spadek Source

Czy chiński rząd powinien móc ekstradować zbiegów z Hongkongu? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie wyborcze

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Tak Source

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Tak Source

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Nie Source

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Nie Source

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Nie Source

kwestie polityki wewnętrznej

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Nie Source

Powinno być nielegalne spalić naszą flagę narodową? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Tak Source

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien zwiększyć nadzór przez monitoring w miejscach publicznych? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Nie Source

Czy powinny być wprowadzone limity kadencji dla członków Kongresu? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Tak Source

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Tak Source

Czy firmy społecznościowe powinny zakazać reklamy politycznej? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

problemy transportowe

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Tak Source

kwestie karne

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Nie Source

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zatrudniać prywatne firmy do prowadzenia więzień? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Nie Source

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Tak Source

Kwestie bezpieczeństwa narodowego

Czy należy zabronić korzystania z laptopów podczas wszystkich lotów bezpośrednich z Bliskiego Wschodu? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy Francja powinna kontynuować praktykę eliminowania domniemanych terrorystów poza granicami kraju? statystyki omawiać

Coalition of the Radical Left - Unitary Social Front wyborcy: Nie Source

Panhellenic Socialist Movement’s polityczne Panhellenic Socialist Movement’s

problemy edukacyjne

Czy studia na publicznych uniwersytetach powinny być darmowe? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Tak Source

kwestie gospodarcze

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Tak Source

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Tak Source

Stawki VAT powinny być zmniejszone czy zwiększone? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Obniżyć Source

Czy popierasz dofinansowanie UE z Grecji? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Tak Source

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Tak Source

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Nie Source

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Szkodzą Source

Gdyby rząd zniósł podatek od spadku? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Tak Source

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Mniej Source

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Nie Source

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Tak Source

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Tak Source

Czy popierasz transatlantyckiego handlu i inwestycji Partnerstwa (TTIP)? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien nabyć udziały kapitałowe w spółkach, które wypłaci podczas recesji? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Pro-choice Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Nie Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Nie Source

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Nie Source

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Tak Source

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Tak Source

Czy sportowcy transseksualni powinni brać udział w zawodach sportowych? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Tak Source

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Nie Source

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Tak Source

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Tak Source

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Tak Source

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Nie Source

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Tak Source

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Tak Source

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Tak Source

kwestie naukowe

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Tak Source

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Nie Source

problemy służby zdrowia

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Tak Source

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Mniej Source

Czy rząd powinien egzekwować nakaz „pozostania w domu” w celu zwalczania koronawirusa? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Tak Source

Czy jesteś za legalizacją marihuany? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Nie Source

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Tak Source

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Tak Source

Czy UE powinna narzucić limity przyjęć imigrantów dla poszczególnych krajów? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Tak Source

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Tak Source

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Tak Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Tak Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Tak Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Spadek Source

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Tak Source

kwestie polityki zagranicznej

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Wielka Brytania powinna wystąpić z Unii Europejskiej? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Nie Source

Gdyby nasz kraj pozostanie w NATO? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Tak Source

Czy UE powinna przekształcić się w Stany Zjednoczone Europy? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Tak Source

Czy Komisję Europejską należy zlikwidować? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Wzrost Source

Czy popierasz utworzenie europejskiej armii? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Tak Source

Czu UE powinna nakładać sankcje na państwa członkowskie, w których panują rządy autorytarne? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Tak Source

Czy USA powinno zgodzić się na przyjęcie uchodźców z Syrii? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Tak Source

Czy dołączenie do bojkotu Izraelu powinno być nielegalne? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Tak Source

Czy USA powinny w dalszym ciągu wspierać Izrael? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Tak Source

Czy agencje wywiadowcze powinny zostać połączone w centralną agencję unijną? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Tak Source

Czy Wielka Brytania i Irlandia Północna powinny pozostać w strefie celnej UE po Brexit? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Tak Source

Czy należy zmniejszyć liczbę państw członkowskich Unii Europejskiej do 15? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Nie Source

Czy po opuszczeniu UE Wielka Brytania powinna mieć dostęp do rynków europejskich? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Tak Source

Gdyby nasz kraj bronić innych krajów NATO, które utrzymują niskie wojskowe budżety obronne w stosunku do ich PKB? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Tak Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Spadek Source

Czy chiński rząd powinien móc ekstradować zbiegów z Hongkongu? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie wyborcze

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Tak Source

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Nie Source

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Nie Source

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Nie Source

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Nie Source

kwestie polityki wewnętrznej

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Nie Source

Powinno być nielegalne spalić naszą flagę narodową? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Tak Source

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zwiększyć nadzór przez monitoring w miejscach publicznych? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Tak Source

Czy powinny być wprowadzone limity kadencji dla członków Kongresu? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Tak Source

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Tak Source

Czy firmy społecznościowe powinny zakazać reklamy politycznej? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

problemy transportowe

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Tak Source

kwestie karne

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Nie Source

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zatrudniać prywatne firmy do prowadzenia więzień? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Nie Source

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Nie Source

Kwestie bezpieczeństwa narodowego

Czy należy zabronić korzystania z laptopów podczas wszystkich lotów bezpośrednich z Bliskiego Wschodu? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy Francja powinna kontynuować praktykę eliminowania domniemanych terrorystów poza granicami kraju? statystyki omawiać

Panhellenic Socialist Movement wyborcy: Nie Source

Communist Party’s polityczne Communist Party’s

problemy edukacyjne

Czy studia na publicznych uniwersytetach powinny być darmowe? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Tak Source

kwestie gospodarcze

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Tak Source

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Nie Source

Stawki VAT powinny być zmniejszone czy zwiększone? statystyki omawiać

Communist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Obniżyć Source

Czy popierasz dofinansowanie UE z Grecji? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Nie Source

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

Communist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Tak Source

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Nie Source

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Pomoc Source

Gdyby rząd zniósł podatek od spadku? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Tak Source

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Mniej Source

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Tak Source

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Tak Source

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Nie Source

Czy popierasz transatlantyckiego handlu i inwestycji Partnerstwa (TTIP)? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien nabyć udziały kapitałowe w spółkach, które wypłaci podczas recesji? statystyki omawiać

Communist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Pro-choice Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Nie Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Nie Source

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Tak Source

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Tak Source

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Tak Source

Czy sportowcy transseksualni powinni brać udział w zawodach sportowych? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Tak Source

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Nie Source

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Tak Source

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Tak Source

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Tak Source

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Nie Source

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Nie Source

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Tak Source

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Nie Source

kwestie naukowe

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Tak Source

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Nie Source

problemy służby zdrowia

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Tak Source

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Mniej Source

Czy rząd powinien egzekwować nakaz „pozostania w domu” w celu zwalczania koronawirusa? statystyki omawiać

Communist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Tak Source

Czy jesteś za legalizacją marihuany? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Nie Source

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Tak Source

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Tak Source

Czy UE powinna narzucić limity przyjęć imigrantów dla poszczególnych krajów? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Tak Source

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Nie Source

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Nie Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Tak Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Tak Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Wzrost Source

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Tak Source

kwestie polityki zagranicznej

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

Communist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

Communist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Wielka Brytania powinna wystąpić z Unii Europejskiej? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Tak Source

Gdyby nasz kraj pozostanie w NATO? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Nie Source

Czy UE powinna przekształcić się w Stany Zjednoczone Europy? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Nie Source

Czy Komisję Europejską należy zlikwidować? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Spadek Source

Czy popierasz utworzenie europejskiej armii? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Nie Source

Czu UE powinna nakładać sankcje na państwa członkowskie, w których panują rządy autorytarne? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Nie Source

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Tak Source

Czy USA powinno zgodzić się na przyjęcie uchodźców z Syrii? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Tak Source

Czy dołączenie do bojkotu Izraelu powinno być nielegalne? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Nie Source

Czy USA powinny w dalszym ciągu wspierać Izrael? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Nie Source

Czy agencje wywiadowcze powinny zostać połączone w centralną agencję unijną? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Nie Source

Czy Wielka Brytania i Irlandia Północna powinny pozostać w strefie celnej UE po Brexit? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Nie Source

Czy należy zmniejszyć liczbę państw członkowskich Unii Europejskiej do 15? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Nie Source

Czy po opuszczeniu UE Wielka Brytania powinna mieć dostęp do rynków europejskich? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Tak Source

Gdyby nasz kraj bronić innych krajów NATO, które utrzymują niskie wojskowe budżety obronne w stosunku do ich PKB? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Tak Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Spadek Source

Czy chiński rząd powinien móc ekstradować zbiegów z Hongkongu? statystyki omawiać

Communist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie wyborcze

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Tak Source

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Tak Source

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Nie Source

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Nie Source

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Nie Source

kwestie polityki wewnętrznej

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Nie Source

Powinno być nielegalne spalić naszą flagę narodową? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Tak Source

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zwiększyć nadzór przez monitoring w miejscach publicznych? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Nie Source

Czy powinny być wprowadzone limity kadencji dla członków Kongresu? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Tak Source

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Nie Source

Czy firmy społecznościowe powinny zakazać reklamy politycznej? statystyki omawiać

Communist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

problemy transportowe

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Tak Source

kwestie karne

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Nie Source

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zatrudniać prywatne firmy do prowadzenia więzień? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Nie Source

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Tak Source

Kwestie bezpieczeństwa narodowego

Czy należy zabronić korzystania z laptopów podczas wszystkich lotów bezpośrednich z Bliskiego Wschodu? statystyki omawiać

Communist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy Francja powinna kontynuować praktykę eliminowania domniemanych terrorystów poza granicami kraju? statystyki omawiać

Communist Party wyborcy: Nie Source

Golden Dawn’s polityczne Golden Dawn’s

problemy edukacyjne

Czy studia na publicznych uniwersytetach powinny być darmowe? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Tak Source

kwestie gospodarcze

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Tak Source

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Tak Source

Stawki VAT powinny być zmniejszone czy zwiększone? statystyki omawiać

Golden Dawn nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

Golden Dawn nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz dofinansowanie UE z Grecji? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Nie Source

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

Golden Dawn nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Tak Source

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Nie Source

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Szkodzą Source

Gdyby rząd zniósł podatek od spadku? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Tak Source

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Mniej Source

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Tak Source

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Tak Source

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Tak Source

Czy popierasz transatlantyckiego handlu i inwestycji Partnerstwa (TTIP)? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien nabyć udziały kapitałowe w spółkach, które wypłaci podczas recesji? statystyki omawiać

Golden Dawn nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Pro-life Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Tak Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Nie Source

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Nie Source

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Tak Source

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Nie Source

Czy sportowcy transseksualni powinni brać udział w zawodach sportowych? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Nie Source

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Nie Source

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Tak Source

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Tak Source

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Tak Source

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Nie Source

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Tak Source

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Tak Source

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Tak Source

kwestie naukowe

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Tak Source

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Nie Source

problemy służby zdrowia

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Tak Source

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Mniej Source

Czy rząd powinien egzekwować nakaz „pozostania w domu” w celu zwalczania koronawirusa? statystyki omawiać

Golden Dawn nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Tak Source

Czy jesteś za legalizacją marihuany? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Nie Source

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Tak Source

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Tak Source

Czy UE powinna narzucić limity przyjęć imigrantów dla poszczególnych krajów? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Tak Source

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Tak Source

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Tak Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Tak Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Tak Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Spadek Source

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Nie Source

kwestie polityki zagranicznej

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

Golden Dawn nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

Golden Dawn nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Wielka Brytania powinna wystąpić z Unii Europejskiej? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Tak Source

Gdyby nasz kraj pozostanie w NATO? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Tak Source

Czy UE powinna przekształcić się w Stany Zjednoczone Europy? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Nie Source

Czy Komisję Europejską należy zlikwidować? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Wzrost Source

Czy popierasz utworzenie europejskiej armii? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Nie Source

Czu UE powinna nakładać sankcje na państwa członkowskie, w których panują rządy autorytarne? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Nie Source

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Tak Source

Czy USA powinno zgodzić się na przyjęcie uchodźców z Syrii? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Nie Source

Czy dołączenie do bojkotu Izraelu powinno być nielegalne? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Nie Source

Czy USA powinny w dalszym ciągu wspierać Izrael? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Tak Source

Czy agencje wywiadowcze powinny zostać połączone w centralną agencję unijną? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Nie Source

Czy Wielka Brytania i Irlandia Północna powinny pozostać w strefie celnej UE po Brexit? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Tak Source

Czy należy zmniejszyć liczbę państw członkowskich Unii Europejskiej do 15? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Tak Source

Czy po opuszczeniu UE Wielka Brytania powinna mieć dostęp do rynków europejskich? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Tak Source

Gdyby nasz kraj bronić innych krajów NATO, które utrzymują niskie wojskowe budżety obronne w stosunku do ich PKB? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Nie Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Spadek Source

Czy chiński rząd powinien móc ekstradować zbiegów z Hongkongu? statystyki omawiać

Golden Dawn nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie wyborcze

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Tak Source

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Nie Source

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Nie Source

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Nie Source

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Nie Source

kwestie polityki wewnętrznej

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Nie Source

Powinno być nielegalne spalić naszą flagę narodową? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Tak Source

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zwiększyć nadzór przez monitoring w miejscach publicznych? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Tak Source

Czy powinny być wprowadzone limity kadencji dla członków Kongresu? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Tak Source

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Tak Source

Czy firmy społecznościowe powinny zakazać reklamy politycznej? statystyki omawiać

Golden Dawn nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

problemy transportowe

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Tak Source

kwestie karne

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Tak Source

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zatrudniać prywatne firmy do prowadzenia więzień? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Tak Source

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Nie Source

Kwestie bezpieczeństwa narodowego

Czy należy zabronić korzystania z laptopów podczas wszystkich lotów bezpośrednich z Bliskiego Wschodu? statystyki omawiać

Golden Dawn nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy Francja powinna kontynuować praktykę eliminowania domniemanych terrorystów poza granicami kraju? statystyki omawiać

Golden Dawn wyborcy: Tak Source

The River’s polityczne The River’s

problemy edukacyjne

Czy studia na publicznych uniwersytetach powinny być darmowe? statystyki omawiać

The River wyborcy: Tak Source

kwestie gospodarcze

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

The River wyborcy: Tak Source

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

The River wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

The River wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

The River wyborcy: Tak Source

Stawki VAT powinny być zmniejszone czy zwiększone? statystyki omawiać

The River nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

The River nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz dofinansowanie UE z Grecji? statystyki omawiać

The River wyborcy: Tak Source

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

The River wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

The River nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

The River nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

The River wyborcy: Tak Source

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

The River wyborcy: Szkodzą Source

Gdyby rząd zniósł podatek od spadku? statystyki omawiać

The River wyborcy: Tak Source

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

The River wyborcy: Więcej Source

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

The River wyborcy: Nie Source

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji? statystyki omawiać

The River wyborcy: Tak Source

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

The River wyborcy: Nie Source

Czy popierasz transatlantyckiego handlu i inwestycji Partnerstwa (TTIP)? statystyki omawiać

The River wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

The River nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien nabyć udziały kapitałowe w spółkach, które wypłaci podczas recesji? statystyki omawiać

The River nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

The River wyborcy: Pro-choice Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

The River wyborcy: Nie Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

The River wyborcy: Tak Source

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

The River wyborcy: Tak Source

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

The River wyborcy: Tak Source

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach? statystyki omawiać

The River wyborcy: Nie Source

Czy sportowcy transseksualni powinni brać udział w zawodach sportowych? statystyki omawiać

The River wyborcy: Tak Source

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne? statystyki omawiać

The River wyborcy: Nie Source

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

The River wyborcy: Tak Source

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla? statystyki omawiać

The River wyborcy: Tak Source

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

The River wyborcy: Tak Source

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

The River wyborcy: Nie Source

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków? statystyki omawiać

The River wyborcy: Tak Source

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki? statystyki omawiać

The River nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

The River wyborcy: Tak Source

kwestie naukowe

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać? statystyki omawiać

The River wyborcy: Tak Source

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

The River wyborcy: Nie Source

problemy służby zdrowia

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? statystyki omawiać

The River wyborcy: Tak Source

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości? statystyki omawiać

The River wyborcy: Mniej Source

Czy rząd powinien egzekwować nakaz „pozostania w domu” w celu zwalczania koronawirusa? statystyki omawiać

The River nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

The River wyborcy: Tak Source

Czy jesteś za legalizacją marihuany? statystyki omawiać

The River wyborcy: Tak Source

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? statystyki omawiać

The River wyborcy: Tak Source

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

The River wyborcy: Tak Source

Czy UE powinna narzucić limity przyjęć imigrantów dla poszczególnych krajów? statystyki omawiać

The River wyborcy: Tak Source

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

The River wyborcy: Nie Source

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów? statystyki omawiać

The River wyborcy: Nie Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

The River wyborcy: Tak Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

The River wyborcy: Tak Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

The River wyborcy: Wzrost Source

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

The River wyborcy: Tak Source

kwestie polityki zagranicznej

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

The River nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

The River nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Wielka Brytania powinna wystąpić z Unii Europejskiej? statystyki omawiać

The River wyborcy: Nie Source

Gdyby nasz kraj pozostanie w NATO? statystyki omawiać

The River wyborcy: Tak Source

Czy UE powinna przekształcić się w Stany Zjednoczone Europy? statystyki omawiać

The River wyborcy: Tak Source

Czy Komisję Europejską należy zlikwidować? statystyki omawiać

The River wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

The River wyborcy: Spadek Source

Czy popierasz utworzenie europejskiej armii? statystyki omawiać

The River nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czu UE powinna nakładać sankcje na państwa członkowskie, w których panują rządy autorytarne? statystyki omawiać

The River wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne? statystyki omawiać

The River nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

The River wyborcy: Tak Source

Czy USA powinno zgodzić się na przyjęcie uchodźców z Syrii? statystyki omawiać

The River wyborcy: Tak Source

Czy dołączenie do bojkotu Izraelu powinno być nielegalne? statystyki omawiać

The River wyborcy: Tak Source

Czy USA powinny w dalszym ciągu wspierać Izrael? statystyki omawiać

The River nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy agencje wywiadowcze powinny zostać połączone w centralną agencję unijną? statystyki omawiać

The River wyborcy: Tak Source

Czy Wielka Brytania i Irlandia Północna powinny pozostać w strefie celnej UE po Brexit? statystyki omawiać

The River wyborcy: Tak Source

Czy należy zmniejszyć liczbę państw członkowskich Unii Europejskiej do 15? statystyki omawiać

The River nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy po opuszczeniu UE Wielka Brytania powinna mieć dostęp do rynków europejskich? statystyki omawiać

The River wyborcy: Nie Source

Gdyby nasz kraj bronić innych krajów NATO, które utrzymują niskie wojskowe budżety obronne w stosunku do ich PKB? statystyki omawiać

The River wyborcy: Tak Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? statystyki omawiać

The River wyborcy: Spadek Source

Czy chiński rząd powinien móc ekstradować zbiegów z Hongkongu? statystyki omawiać

The River nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie wyborcze

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? statystyki omawiać

The River wyborcy: Tak Source

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania? statystyki omawiać

The River wyborcy: Tak Source

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? statystyki omawiać

The River wyborcy: Nie Source

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych? statystyki omawiać

The River wyborcy: Tak Source

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony? statystyki omawiać

The River wyborcy: Nie Source

kwestie polityki wewnętrznej

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail? statystyki omawiać

The River wyborcy: Nie Source

Powinno być nielegalne spalić naszą flagę narodową? statystyki omawiać

The River wyborcy: Tak Source

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? statystyki omawiać

The River wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien zwiększyć nadzór przez monitoring w miejscach publicznych? statystyki omawiać

The River wyborcy: Tak Source

Czy powinny być wprowadzone limity kadencji dla członków Kongresu? statystyki omawiać

The River wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji? statystyki omawiać

The River wyborcy: Nie Source

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)? statystyki omawiać

The River wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców? statystyki omawiać

The River wyborcy: Tak Source

Czy firmy społecznościowe powinny zakazać reklamy politycznej? statystyki omawiać

The River nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

problemy transportowe

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny? statystyki omawiać

The River wyborcy: Tak Source

kwestie karne

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci? statystyki omawiać

The River wyborcy: Nie Source

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach? statystyki omawiać

The River wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zatrudniać prywatne firmy do prowadzenia więzień? statystyki omawiać

The River wyborcy: Nie Source

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień? statystyki omawiać

The River wyborcy: Tak Source

Kwestie bezpieczeństwa narodowego

Czy należy zabronić korzystania z laptopów podczas wszystkich lotów bezpośrednich z Bliskiego Wschodu? statystyki omawiać

The River nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy Francja powinna kontynuować praktykę eliminowania domniemanych terrorystów poza granicami kraju? statystyki omawiać

The River wyborcy: Nie Source

Recreate Greece’s polityczne Recreate Greece’s

problemy edukacyjne

Czy studia na publicznych uniwersytetach powinny być darmowe? statystyki omawiać

Recreate Greece wyborcy: Tak Source

kwestie gospodarcze

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

Recreate Greece’s odpowiedź: Nie, należy także wyeliminować wszystkie standardy płacowe Source

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

Recreate Greece wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

Recreate Greece wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

Recreate Greece wyborcy: Tak Source

Stawki VAT powinny być zmniejszone czy zwiększone? statystyki omawiać

Recreate Greece nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

Recreate Greece nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz dofinansowanie UE z Grecji? statystyki omawiać

Recreate Greece wyborcy: Tak Source

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

Recreate Greece wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

Recreate Greece wyborcy: Tak Source

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

Recreate Greece wyborcy: Tak Source

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

Recreate Greece wyborcy: Tak Source

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

Recreate Greece nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Gdyby rząd zniósł podatek od spadku? statystyki omawiać

Recreate Greece wyborcy: Tak Source

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Recreate Greece wyborcy: Więcej Source

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

Recreate Greece wyborcy: Nie Source

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji? statystyki omawiać

Recreate Greece wyborcy: Tak Source

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Recreate Greece wyborcy: Tak Source

Czy popierasz transatlantyckiego handlu i inwestycji Partnerstwa (TTIP)? statystyki omawiać

Recreate Greece wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

Recreate Greece wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien nabyć udziały kapitałowe w spółkach, które wypłaci podczas recesji? statystyki omawiać

Recreate Greece nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

Recreate Greece wyborcy: Pro-choice Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

Recreate Greece wyborcy: Nie Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

Recreate Greece wyborcy: Nie Source

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

Recreate Greece wyborcy: Tak Source

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

Recreate Greece wyborcy: Tak Source

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach? statystyki omawiać

Recreate Greece wyborcy: Nie Source

Czy sportowcy transseksualni powinni brać udział w zawodach sportowych? statystyki omawiać

Recreate Greece wyborcy: Nie Source

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne? statystyki omawiać

Recreate Greece wyborcy: Nie Source

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

Recreate Greece wyborcy: Tak Source

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla? statystyki omawiać

Recreate Greece wyborcy: Tak Source

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

Recreate Greece wyborcy: Tak Source

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Recreate Greece wyborcy: Nie Source

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków? statystyki omawiać

Recreate Greece wyborcy: Tak Source

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki? statystyki omawiać

Recreate Greece wyborcy: Tak Source

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

Recreate Greece wyborcy: Tak Source

kwestie naukowe

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać? statystyki omawiać

Recreate Greece wyborcy: Tak Source

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

Recreate Greece wyborcy: Tak Source

problemy służby zdrowia

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? statystyki omawiać

Recreate Greece wyborcy: Tak Source

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości? statystyki omawiać

Recreate Greece wyborcy: Więcej Source

Czy rząd powinien egzekwować nakaz „pozostania w domu” w celu zwalczania koronawirusa? statystyki omawiać

Recreate Greece nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

Recreate Greece wyborcy: Tak Source

Czy jesteś za legalizacją marihuany? statystyki omawiać

Recreate Greece wyborcy: Tak Source

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? statystyki omawiać

Recreate Greece wyborcy: Tak Source

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

Recreate Greece wyborcy: Tak Source

Czy UE powinna narzucić limity przyjęć imigrantów dla poszczególnych krajów? statystyki omawiać

Recreate Greece wyborcy: Tak Source

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

Recreate Greece wyborcy: Tak Source

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów? statystyki omawiać

Recreate Greece wyborcy: Tak Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

Recreate Greece wyborcy: Tak Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

Recreate Greece wyborcy: Tak Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

Recreate Greece wyborcy: Spadek Source

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

Recreate Greece wyborcy: Nie Source

kwestie polityki zagranicznej

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

Recreate Greece nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

Recreate Greece nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Wielka Brytania powinna wystąpić z Unii Europejskiej? statystyki omawiać

Recreate Greece wyborcy: Nie Source

Gdyby nasz kraj pozostanie w NATO? statystyki omawiać

Recreate Greece wyborcy: Tak Source

Czy UE powinna przekształcić się w Stany Zjednoczone Europy? statystyki omawiać

Recreate Greece wyborcy: Tak Source

Czy Komisję Europejską należy zlikwidować? statystyki omawiać

Recreate Greece wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

Recreate Greece wyborcy: Wzrost Source

Czy popierasz utworzenie europejskiej armii? statystyki omawiać

Recreate Greece wyborcy: Tak Source

Czu UE powinna nakładać sankcje na państwa członkowskie, w których panują rządy autorytarne? statystyki omawiać

Recreate Greece wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne? statystyki omawiać

Recreate Greece nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

Recreate Greece wyborcy: Tak Source

Czy USA powinno zgodzić się na przyjęcie uchodźców z Syrii? statystyki omawiać

Recreate Greece wyborcy: Nie Source

Czy dołączenie do bojkotu Izraelu powinno być nielegalne? statystyki omawiać

Recreate Greece wyborcy: Tak Source

Czy USA powinny w dalszym ciągu wspierać Izrael? statystyki omawiać

Recreate Greece wyborcy: Tak Source

Czy agencje wywiadowcze powinny zostać połączone w centralną agencję unijną? statystyki omawiać

Recreate Greece wyborcy: Tak Source

Czy Wielka Brytania i Irlandia Północna powinny pozostać w strefie celnej UE po Brexit? statystyki omawiać