Τα 63,209,019 ψηφοφόροι σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιώντας iSideWith