Τα 62,646,309 ψηφοφόροι σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιώντας iSideWith