Τα 62,722,733 ψηφοφόροι σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιώντας iSideWith