Τα 63,350,057 ψηφοφόροι σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιώντας iSideWith