Τα 62,687,773 ψηφοφόροι σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιώντας iSideWith