Τα 62,742,042 ψηφοφόροι σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιώντας iSideWith