Τα 62,646,247 ψηφοφόροι σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιώντας iSideWith