Τα 62,687,574 ψηφοφόροι σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιώντας iSideWith