Τα 63,329,248 ψηφοφόροι σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιώντας iSideWith