Τα 62,762,786 ψηφοφόροι σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιώντας iSideWith