Τα 63,246,347 ψηφοφόροι σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιώντας iSideWith